Karta nauczyciela. Szkolenie dla gdyńskich nauczycieli

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni w dniach 19-20 października zorganizowała szkolenie wyjazdowe w Jastrzębiej Górze z zakresu ordynacji wyborczej oraz zmian w Ustawie Karta Nauczyciela.

Szkolenie z procedur wyborczych przeprowadził Tomasz Gryczan, prawnik z Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Marzena Korzeniewska z Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „S” w Gdyni przedstawiła projekt zmian w Karcie Nauczyciela proponowanych przez MEN oraz przeprowadziła analizę ministerialnych propozycji w tym akcie prawnym istotnym dla nauczycieli i ich negatywnych skutków . W szkoleniu licznie – 50 osób, uczestniczyli członkowie Komisji Międzyzakładowej oraz przewodniczący kół „S”.

Szkolenie rozpoczęła Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” POiW, dziękując członkom Komisji Międzyzakładowej oraz przewodniczącym kół za pracę w obecnej kadencji mówiąc, że „Solidarność” dla nas to nie tylko słowo, ale przede wszystkim pomoc i ofiarność dla drugiego człowieka.

W części szkoleniowej uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, który przedstawił sytuację społeczną i polityczną w regionie i w kraju.

Po przeprowadzonym szkoleniu wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel złożyła życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ciepłe życzenia złożył również przewodniczący ZR Gdańskiego Krzysztof Dośla.

Następnego dnia trwał ciąg dalszy szkolenia, m.in. indywidualne konsultacje prawne z Tomaszem Gryczanem.

Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy pojechali na XX Gdyńską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, gdzie razem z pocztem sztandarowym wzięli udział w mszy świętej.

Zdjęcia: Archiwum Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni
Download PDF
Powrót Drukuj stronę