Karol Guzikiewicz: Edukacja, przemysł, ekologia

Karol Guzikiewicz, zastępca przewodniczącego KM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, miejsce 2 na liście PiS do Sejmiku Województwa Pomorskiego, miasto Gdańsk

KV_18-karol poziom-1024

– W programie stoczniowca znalazły się na jednym z pierwszych miejsc postulaty dotyczące edukacji.

– Uważam, że konieczna jest odbudowa szkolnictwa branżowego, które dawałoby pomorskiej młodzieży szanse na trwałe i stabilne zatrudnienie. Niezbędne jest stworzenie nowoczesnych systemów kształcenia opartych o najnowsze technologie, programowanie i robotykę, aby przemysł morski mógł się rozwijać, i aby zlikwidować zapóźnienia technologiczne. Istnieje także potrzeba zbudowania trwałej współpracy między samorządem województwa, uczelniami wyższymi i przemysłem morskim tak, aby efektywnie wykorzystywać potencjał drzemiący w naszym regionie. Dobrym pomysłem mogłoby być utworzenie ośrodka naukowo-szkoleniowego na terenie Stoczni Gdańskiej wraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

– Jaki jest twój program dotyczący gospodarki morskiej w naszym województwie?

Moim zdaniem niezbędna jest odbudowa potencjału produkcyjnego w sektorze przemysłu stoczniowego opartego o nowoczesne technologie, który stworzy trwałe, dobrze płatne miejsca pracy. Popieram plan budowy płyt montażowych na wyspie Ostrów, jako kluczowej infrastruktury dla przemysłu stoczniowego, tak aby można było realizować zamówienia z wielu różnych sektorów gospodarki. Opowiadam się za wykorzystaniem potencjału przemysłu stoczniowego do realizacji zamówień dla polskiego wojska, dzięki czemu będziemy mogli rozwijać naszą gospodarkę i dbać o bezpieczeństwo narodowe. Uważam również, że niezbędne jest pozyskanie finansowania i rozbudowa portu Gdańsk, by mógł w pełni wykorzystać swój potencjał.

–  Jakie są pomysły na pomoc starszym mieszkańcom naszego województwa?

– Opowiadam się za wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów dla emerytów w komunikacji publicznej, której organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tak by zwiększyć mobilność i niezależność seniorów. Niezbędne jest również doinwestowanie szpitali finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i ich lepsza kontrola, tak aby poprawić  dostępność do świadczeń medycznych. Potrzebne jest również zwiększenie sieci dziennych i całodobowych ośrodków opiekuńczych, by zapewnić godną opiekę dla wszystkich potrzebujących.

– Co chciałbyś zrobić dla poprawy stanu środowiska naturalnego?

– Opowiadam się za wprowadzeniem dopłat do wymiany przestarzałych pieców węglowych na piece ekologiczne oraz na budowę indywidualnych systemów energetycznych opartych o fotowoltaikę i systemy solarne. Wspierana powinna być również budowa morskich farm wiatrowych w celu zwiększenia niezależności energetycznej Polski i zmniejszenia zanieczyszczenia. Stawiać powinniśmy na niskoemisyjną komunikację publiczną.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę