Kapłani i „Solidarność”. Spotkanie wigilijne związkowych emerytów i rencistów

– Mogliście powiedzieć – już nie musimy. Macie dzieci, wnuki, macie się czym zająć. A jednak nadal angażujecie się w sprawy naszego Związku – dziękował związkowym emerytom i rencistom przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla podczas spotkania wigilijnego Sekcji Emerytów i Rencistów Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, które odbyło się 18 grudnia w Sali Akwen.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Gośćmi spotkania, które prowadził szef sekcji Jan Klassa, byli także ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, proboszcz Bazyliki św. Brygidy ks. kanonik Ludwik Kowalski, ks. Stanisław Płatek oraz z-ca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz.

– Po raz pierwszy z pełną odpowiedzialnością mogę zwrócić się do Was: koleżanki i koledzy – żartował ks. Stanisław Bogdanowicz, który w 2014 r. po 35 latach probostwa w Bazylice Mariackiej przeszedł na zasłużoną emeryturę. Ksiądz infułat przekazał życzenia od nieobecnego z powodu rekonwalescencji abp. Sławoja Leszka Głódzia oraz poprowadził modlitwę związkowców za szybki powrót do pełni zdrowia metropolity gdańskiego.

Pomodlono się także w intencji wszystkich związkowców zmarłych w 2014 r., zwłaszcza za śp. Michała Paluszuka z pocztu sztandarowego Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, który zmarł niespodziewanie kilkanaście dni wcześniej.

– Boże Narodzenie to piękne, ważne i radosne, ale także wspólnotowe święta. Wśród tych wspólnot ta solidarnościowa jest wyjątkowa – podkreślił były proboszcz Bazyliki Mariackiej.

Przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla podziękował obecnym kapłanom za ich zaangażowanie i wsparcie dla Związku. – Bazylika Mariacka była miejscem, gdzie w latach 80. spotykała się opozycja antykomunistyczna, gdzie spotykaliśmy się my – związkowcy. Jeszcze wcześniej odprawiano w tej świątyni ważne msze św. z okazji świąt 3 Maja i 11 Listopada. To była opieka i dzieło ks. infułata Bogdanowicza, na którego dalszą obecność w naszej działalności liczymy. Jedną z wielu zasług ks. kanonika Ludwika Kowalskiego jest opieka w ostatnich miesiącach życia nad ks. prałatem Henrykiem Jankowskim. To dzięki niemu ostatnie chwile życia kapelana „Solidarności” przebiegły godnie. Z kolei ks. Stanisław Płatek jest zawsze tam, gdzie jest „Solidarność”. W latach 80. m.in. odprawiał msze św. w Gdańskiej Stoczni Remontowej – dziękował zasłużonym duchownym Krzysztof Dośla.

Wspomnienia o ks. prałacie Jankowskim pojawiały się wśród życzeń, śpiewu kolęd i dzieleniu się opłatkiem nieprzypadkowo. Gdyby żył, 18 grudnia 2014 r. kończyłby 78 lat.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę