Kapelan niezłomny – msza w III rocznicę śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego

12 lipca (w piątek) o godz. 18.30 w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odprawiona została uroczysta msza święta w trzecią rocznicę śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Do kościoła, którego budowniczym i wieloletnim proboszczem był legendarny kapelan „Solidarności” przybyło kilkaset wiernych, w tym licznie członkowie naszego związku. Obecni byli między innymi przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, jego zastępca Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Bogdan Biś. W uroczystościach uczestniczyli również Lech Wałęsa i Tadeusz Fiszbach.

Mszę świętą odprawił ksiądz prałat Henryk Kilaczyński, a homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Misiaszek, który przypomniał heroiczną pracę księdza prałata Henryka Jankowskiego włożoną w odbudowę kościoła św. Brygidy.

– Całe jego życie to odbudowa św. Brygidy. Starsi pamiętają, gdy w tym miejscu były tylko gruzy. Dziś przychodzą tu wycieczki, które podziwiają ten kościół. Wszystko to dzięki ks. Jankowskiemu, który walczył dosłownie o każdą cegłę – mówił ks. profesor. – Pokonywanie tych trudności sprawiło, że stał się czasem wręcz nierozsądnie odważny.

O niezwykłych cechach charakteru księdza prałata Henryka Jankowskiego mówił również obecny proboszcz bazyliki św. Brygidy ksiądz kanonik Ludwik Kowalski, który określił zmarłego trzy lata temu duchownego kapłanem niezłomnym traktującym wszystko co robił w życiu jako misję.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów przed kryptą gdzie spoczął kapelan „Solidarności”

mk

Ks. prałat Henryk Jankowski 17 sierpnia 1980 roku przekroczył bramę Stoczni Gdańskiej wówczas nazwanej pseudonimem wodza bolszewickiej rewolucji, by odprawić mszę świętą dla strajkujących robotników. Światowe wolne media obiegły zdjęcia z nabożeństwa odprawianego dla klasy robotniczej w państwie programowo „wyznającym” ateizm. – Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Si Deus nobiscum, quis contra nos? – zdawał się przypominać strajkującym słowa św. Pawła z Tarsu kapłan od św. Brygidy.

Ks. prałat Henryk Jankowski proboszczem parafii p.w. Św. Brygidy został w 1970 r. Dzięki jego staraniom kościół został odbudowany z wojennych zniszczeń. Dzięki dobrym kontaktom ks. Henryka Jankowskiego z Polonią do Gdańska trafiały transporty leków. Ks. Jankowski wspomagał także finansowo wiele osób. W latach 80. parafia św. Brygidy była nieoficjalnym miejscem spotkań. Gościli też tam m.in. Ronald Reagan, Margaret Thatcher, senator Edward Kennedy, Helmut Kohl i Zbigniew Brzeziński. Prałat był obiektem rozpracowywanym przez Grupę „D” (dezinformacja) Departamentu IV MSW. Na schodach domu parafialnego pierwsze konferencje prasowe dla zagranicznych dziennikarzy urządzał Lech Wałęsa. W czasie strajków w 1988 r. w kościele św. Brygidy spotykali się przywódcy walczącej o prawa pracownicze „S”.

Ksiądz prałat Henryk Jankowski pozostał do końca przyjacielem „Solidarności”. Jeszcze na miesiąc przed śmiercią, schorowany, spotkał się w czerwcu 2010 r. ze związkowcami na Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego. Ks. prałat Henryk Jankowski zmarł 12 lipca 2010 r. w swoim pokoju na plebanii kościoła św. Brygidy.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę