Kanonizacja bł. Jana Pawła II – Karola Wojtyły 27 kwietnia 2014 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Ojciec Święty Franciszek wyznaczył na 27 kwietnia 2014 r. na Niedzielę Miłosierdzia Bożego kanonizację bł. Jana Pawła II – Karola Wojtyły.  Papież Franciszek ogłosił swoją decyzje podczas konsystorza w Watykanie.

2 kwietnia o godz. 21.37 w czasie I Nieszporów święta Miłosierdzia Bożego w pokoju w Pałacu Apostolskim w Watykanie zmarł Jan Paweł II. Jego odejściu do wieczności towarzyszą modlitewnie wielkie rzesze wiernych na Placu św. Piotra, a za pośrednictwem stacji telewizyjnych – miliony ludzi na całym świecie. Hołd zmarłemu przed trumną wystawioną w Bazylice św. Piotra do czasu pogrzebu złożyło 3 mln osób z całego świata, którzy stali często wiele godzin w ogromnej kolejce.

8 kwietnia na Placu św. Piotra odprawiany jest ceremoniał pogrzebowy Ojca Świętego pod przewodnictwem dziekana Kolegium Kardynalskiego kard. Josepha Ratzingera. Obecne są   delegacje 169 państw, w tym 69 głów państw (wśród nich 10 monarchów) i 17 szefów rządów oraz ponad 100 tys. osób, którym udało się dostać na Plac. Wokół placu zgromadziła się ponad milionowa rzesza tych, którzy chcieli oddać hołd Ojcu Świętemu w jego drodze do domu Ojca. Wśród wiernych widać transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast” – w ten sposób ludzie dali wyraz swemu szacunkowi i miłości do zmarłego oraz przekonaniu, że swoim życiem zasłużył na wyniesienie na ołtarze.

9 maja – reskrypt (dokument) prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraivy Martinsa, informujący, że nowy papież Benedykt XVI zezwolił na odstąpienie od wymaganego przez przepisy kościelne okresu 5 lat od śmierci danej osoby i na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II od zaraz. Drogę papieża-Polaka na ołtarze rozpoczęła się w półtora miesiąca po jego śmierci, gdy specjalnego zezwolenia na rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego udzielił 13 maja 2005 jego następca Benedykt XVI. Oficjalne ogłoszenie tego dokumentu nastąpiło tego dnia podczas spotkania nowego papieża z duchowieństwem rzymskim w bazylice św. Jana na Lateranie, wywołując długotrwałą owację zgromadzonych. Dokument ten wisiał dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Krakowskiej Kurii Metropolitalnej i został ogłoszony na łamach rzymskiego informatora diecezjalnego „Rivista Diocesana” oraz dzienników „Osservatore Romano” i „Avvenire”.

1 maja 2011 papież Wojtyła został ogłoszony błogosławionym.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę