Kancelaria Sejmu nie respektuje przepisów, które uchwalił parlament

NSZZ „Solidarność’ skierował do Radosława Sikorskiego, marszałka Sejmu protest w sprawie ogłoszonego przez Kancelarię Sejmu przetargu na „Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach utwardzonych oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji zieleni”. Sejmowi urzędnicy zapomnieli, że od zeszłego roku obowiązują nowe przepisy i w zamówieniu publicznym należy uwzględnić tzw. klauzule społeczne.

Przypomnijmy, że w październiku ub.r. Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach publicznych, która daje m.in. zamawiającemu prawo wymagania od wykonawcy zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Dzięki nowym przepisom m.in. przy robotach budowlanych i usługach, wykonawca lub podwykonawca zamówienia powinni zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Kancelaria Sejmu ogłosiła przetarg na „Usługę całorocznego utrzymania porządku na obszarach utwardzonych oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji zieleni”, bez takich zapisów. To skandal! Okazuje się, że Sejm, który przyjmuje prawo, sam go nie stosuje. Zamiast być wzorem dla innych podmiotów, korzystających z publicznych pieniędzy, w sytuacji gdy sam w całości utrzymywany jest z naszych podatków, stosuje śmieciowe standardy – napisał Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S” do marszałka Sikorskiego i przypomniał, że NSZZ „S” wielokrotnie krytykował obwiązujące w zamówieniach publicznych zasady, szczególnie podkreślając szkodliwość kryterium ceny oraz zatrudniania pracowników na podstawie umów śmieciowych przez firmy realizujące publiczne zlecenia.

System realizacji zamówień publicznych spędza sen z powiek wszystkim uczestnikom tego procesu. Stosowanie niemal wyłącznie kryterium najniżej ceny doprowadza do patologicznych sytuacji. Zamawiający wybierając ofertę najkorzystniejszą cenowo nie ma żadnej gwarancji, że zamówienie zostanie terminowo i w pełni zrealizowane.

W tej sprawie związki zawodowe i część środowisk pracodawców mówiła jednym głosem. W czerwcu 2014 roku „S”, OPZZ, FZZ, „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club podpisały nawet wspólny apel do rządu w sprawie zmian obowiązującego prawa.

Po nowelizacji art. 29 ust. 4 ust. Prawo zamówień publicznych\ daje zamawiającemu możliwość wprowadzenia wymagań związanych z zatrudnieniem na podstawie

umowy o pracę oraz zatrudnienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub innych,

wymienionych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

NSZZ „Solidarność” będzie będziemy piętnować i nagłaśniać każdy przypadek, gdzie publiczne pieniądze będą wspierały śmieciowy rynek pracy.

Po nowelizacji przepisów cena miała nie być wyłącznym kryterium rozstrzygania przetargów, a wykonawcy realizujący zamówienia za pieniądze publiczne mieli zatrudniać ludzi na etatach.  

Nie bez znaczenia były przy tym przyjęte przez Parlament Europejski w styczniu ub.r. nowe unijne zasady zamówień publicznych. Unijne regulacje, przyjęte w połowie stycznia, mają wprowadzić zasady ogłaszania przetargów i ich rozstrzygania we wszystkich państwach Unii.  Przed nowelizacją okazało się bowiem, że coraz więcej małych i średnich przedsiębiorców nie chciało startować w przetargach z powodu nieuczciwej konkurencji. W 2011 r. w przetargach na publiczne kontrakty startowało co czwarte małe i średnie przedsiębiorstwo. W 2012 r. tylko 18 proc., a w 2013 r. -14 proc.

Związek postuluje, by przy wyłanianiu wykonawców w przetargach było brane pod uwagę kryterium „najwyższej korzyści ekonomicznej”, czyli władze publiczne będą przykładać większą wagę do jakości zamawianej usługi,  wpływu na środowisko oraz korzyści społecznych.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę