Kampania informacyjna oświatowej „Solidarności”

Oświatowa „Solidarność” w Regionie Gdańskim rozpoczęła kampanię informacyjną na temat proponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zmian w prawie oświatowym. W ramach akcji regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania wyśle list ze stanowiskiem Związku do wszystkich dyrektorów placówek oświatowych w regionie. Przygotowano również specjalną prezentację multimedialną wyjaśniającą argumenty „Solidarności” i skutki zmian, jeśli zostaną one wprowadzone. „Solidarność” liczy, że dyrektorzy szkół umożliwią przedstawienie prezentacji pracownikom oświaty w kierowanych przez nich placówkach

– W regionie gdańskim postanowiliśmy podjąć jak najszersze i najbliższe nauczycielom, czyli w ich szkołach, działania informacyjne o skutkach ewentualnych zmian. Żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się dzieje wokół naszych miejsc pracy – informuje przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego Wojciech Książek.

Związkowcy odnoszą się m.in. do propozycji zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty. Projekty przygotowane przez samorządy terytorialne trafiły już do prac sejmowych.

Przeczytaj Opinię Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” do proponowanych zmian w prawie oświatowym

ACH

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę