Kalendarz związkowca

Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno się zapomnieć. Poniżej  krótka ściągawka na bieżący rok.

Lp.

Kiedy

Do kogo

Dokument

1.

10 stycznia

pracodawca

Informacja o liczbie członków organizacji.

Taką informację składa się zawsze do 10 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków związku.

2.

15 stycznia

Region Gdański

Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 31 grudnia roku poprzedniego.

3.

I kwartał

organizacja związkowa

Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na dany rok.

4.

31 marca

urząd skarbowy

Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) jest przed 31 marca – sprawozdanie finansowe
i deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

5.

10 kwietnia

pracodawca

Informacja o liczbie członków organizacji związkowej.

6.

30 czerwca

urząd skarbowy

Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe jest po 31 marca – deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) należy składać do 31 marca; sprawozdanie  finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca

7.

10 lipca

pracodawca

Informacja o liczbie członków organizacji.

8.

15 lipca

Region Gdański

Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 30 czerwca.

9.

10 października

pracodawca

Informacja o liczbie członków organizacji.

10.

31 grudnia

organizacja związkowa

Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego za dany rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje składki za dany miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę