Kalendarz związkowca

Co roku każdy z nas musi pamiętać o różnych datach dotyczących rozliczeń i płatności. Także w kalendarzu związkowca jest kilka terminów, o których nie powinno się zapomnieć. Poniżej krótka ściągawka na bieżący rok.

 

Lp. Kiedy Do kogo Dokument

1.

10 stycznia pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji wg stanu na dzień 31 grudnia zgodnie z art. 251 ustawy o z.z. (Taką informację od 1 stycznia 2019 r. składa się do 10 dnia miesiąca stycznia i lipca). Wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków związku. Organizacji, która nie wypełniła w terminie powyższego obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków. 

2.

15 stycznia Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 31 grudnia roku poprzedniego.

3.

I kwartał organizacja związkowa Uchwała KZ ws. przyjęcia preliminarza budżetowego na dany rok.

4.

31 marca urząd skarbowy(wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) jest przed 31 marca – sprawozdanie finansowe
i deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały.

5.

30 czerwca urząd skarbowy(wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Jeżeli data podjęcia uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe jest po 31 marca – deklaracje podatkowe (CIT-8, CIT-8/O) należy składać do 31 marca; sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysku i strat, informacja dodatkowa) składa się do 10 dni od daty podjęcia uchwały, ale nie później niż do 30 czerwca.

6.

10 lipca pracodawca Informacja o liczbie członków organizacji wg stanu  na dzień 30 czerwca.

7.

15 lipca Region Gdański Ankieta dotycząca liczebności organizacji związkowej – stan na 30 czerwca.

8.

31 grudnia organizacja związkowa Zamknięcie kont i ustalenie wyniku finansowego za dany rok.

Do 20 dnia każdego następnego miesiąca organizacja związkowa przekazuje składki za dany miesiąc do Regionu Gdańskiego.

Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność”

Download PDF
Powrót Drukuj stronę