Kalendarium strajku, sierpień 1980 r.

2005-2.qxd

 

 • 14 sierpnia, czwartek – Ok. godziny 9 rozpoczyna się wiec w Stoczni Gdańskiej. Na wiecu pojawia się Lech Wałęsa. Powstaje komitet strajkowy. Domaga się dostępu do radiowęzła zakładowego by upublicznić swoje postulaty. Strajkujący powołują straż robotniczą, która pilnuje, by na teren stoczni nie wnoszono wódki. Rozpoczyna się strajk okupacyjny.
 • 15 sierpnia – W Trójmieście stają wszystkie stocznie, porty i komunikacja miejska, a także zakłady kooperujące z przemysłem stoczniowym. Od godz. 12 zablokowana zostaje łączność telefoniczna i teleksowa Trójmiasta z innymi regionami.
 • 16 sierpnia – Dyrekcja zgadza się na podwyżki w wysokości 1500 zł dla każdego pracownika stoczni, przywrócenie do pracy represjonowanych pracowników, gwarancje bezpieczeństwa dla strajkujących, upamiętnienie ofiar Grudnia, a także zrewidowanie działalności stoczniowych związków zawodowych. Około godz. 15 Lech Wałęsa, przewodniczący komitetu strajkowego, ogłasza zakończenie strajku. Część załogi chce jednak strajkować dalej. Ostatecznie strajk jest kontynuowany. W nocy konstytuuje się Miejski Komitet Strajkowy.
 • 17 sierpnia – O godz. 23 zbiera się na pierwszym posiedzeniu Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (reprezentujący 28 strajkujących zakładów). Przed północą jest gotowa lista 21 postulatów.
 • 18 sierpnia – Rośnie liczba strajkujących zakładów, zgłaszających swój akces do MKS – o godz. 9 skupia on delegatów 40 zakładów, pod koniec dnia 156, także spoza Trójmiasta. Na żądanie MKS władze wstrzymują sprzedaż alkoholu. Konstytuuje się 14-osobowe prezydium MKS.
 • 19 sierpnia – MKS wybiera delegację, która ma dostarczyć wojewodzie, a za jego pośrednictwem rządowi, listę postulatów i wezwać do podjęcia rozmów. Liczba zakładów pracy, które uznają nadrzędność MKS, przekracza 250.
 • 20 sierpnia – MKS, po wysłuchaniu relacji z obrad rządowej Centralnej Rady Związków Zawodowych, decyduje o zbiorowym wystąpieniu z oficjalnych związków.
 • 21 sierpnia – Przybywa do Gdańska członek Biura Politycznego KC PZPR wicepremier Mieczysław Jagielski, który zastępuje Tadeusza Pykę na czele komisji rządowej.
 • 22 sierpnia – O godz. 14 delegacja MKS ponownie składa u wojewody wezwanie do podjęcia rozmów. Dochodzi do nich dopiero po godz. 21. Delegacja MKS wręcza Jagielskiemu listę 21 postulatów.
 • 23 sierpnia – Wychodzi pierwszy numer strajkowego „Biuletynu Informacyjnego Solidarności”. O godz. 20 w Sali BHP rozpoczynają się negocjacje MKS z komisją rządową. Zaprezentowany zostaje pierwszy projekt pomnika Poległych Stoczniowców 1970.
 • 24 sierpniaLech Bądkowski zostaje rzecznikiem MKS.
 • 25 sierpnia – Przedstawiciel wojewody uściśla techniczne kwestie rozmów komisji rządowej w stoczni. Odbywa się pierwsza konferencja prasowa MKS.
 • 26 sierpnia – Rozmowy z delegacją rządową koncentrują się głównie na punkcie pierwszym postulatów, w którym strajkujący domagają się utworzenia niezależnych od państwa związków zawodowych. Rozpoczynają się też rozmowy ekspertów obu stron.
 • 27 sierpnia – Powszechne oburzenie strajkujących wywołuje informacja, że homilia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, wygłoszona poprzedniego dnia na Jasnej Górze (mówił w niej m.in. o strajkach na Wybrzeżu), została zniekształcona i ocenzurowana w rządowych środkach masowego przekazu.
 • 28 sierpnia – Impas w rozmowach po ujawnieniu sprawy ocenzurowania homilii Prymasa Polski. Lech Wałęsa apeluje o poparcie całego kraju dla MKS bez przerywania pracy.
 • 29 sierpnia – MKS rozważa możliwość wybuchu strajku generalnego. Komisja rządowa przekłada dwukrotnie termin rozpoczęcia rozmów z MKS. W stoczni rozlepiane są plakaty z logo „Solidarność” według projektu Jerzego Janiszewskiego.
 • 30 sierpnia – W grupach roboczych zostaje ustalone brzmienie tekstów porozumienia w sprawie punktów 1 i 2 postulatów MKS, które zostają parafowane o godz. 11.09.
 • 31 sierpnia (niedziela) – O godz. 11 przybywa do stoczni komisja rządowa. Do 12.45 podpisywane są kolejne punkty porozumienia. O godz. 16.40 członkowie MKS, komisji rządowej i eksperci przechodzą do zatłoczonej Sali BHP, o 16.46 dokument końcowy porozumienia podpisuje czterech członków strony rządowej i osiemnastu członków MKS. O 17.55 rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Oprac. (jw)

Zdjęcie: Wojciech Milewski

Download PDF
Powrót Drukuj stronę