Już się wybrali: Nadmorskie Centrum Medyczne

Jolanta Florkowska została wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Nadmorskim Centrum Medycznym. Członkowie Związku w przychodniach zdrowia pod szyldem NCM mają do niej zaufanie – swoją funkcję pełni już 12 lat. W demokratycznych wyborach Florkowska, na co dzień inspektor ds. administracji, pokonała Romualda Fronczaka, nielicznego męskiego „rodzynka” w tej silnie sfeminizowanej organizacji.

Zdjęcia: Adam Chmielecki

 

 

Zebranie wyborcze „S” w NCM, poprowadzone przez Irenę Jendą reprezentującą Regionalną Komisję Wyborczą, odbyło się 7 marca w przychodni „Jagiellońska” na gdańskim Przymorzu.

W ramach Nadmorskiego Centrum Medycznego funkcjonuje 10 przychodni, zwanych tu „Domami Medycznymi”. Pod swoją opieką mają około 100 tys. gdańszczan. Międzyzakładowa „S” liczy 130 członków, co daje przyzwoite 30-procentowe uzwiązkowienie.

Jolanta Florkowska jest również członkiem Zarządu Regionu Gdańskiego oraz Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Na zebraniu „S” w NCM było jednak widać, że jej żywiołem jest działalność w zakładzie pracy, bezpośredni kontakt z każdym pracownikiem, możliwość szybkiej i konkretnej pomocy.

„Solidarność” w Nadmorskim Centrum Medycznym działa bardzo rozważnie, pilnując zasady, że w składzie komisji powinny być przedstawiciele wszystkich grup zawodowych (lekarze, pielęgniarki, położne, pracownicy administracji, technicy RTG, kierowcy) i poszczególnych przychodni. Związek w NCM działa zatem naprawdę oddolnie, a komisja zna problemy wszystkich pracowników. Zgodnie z tym duchem podczas zebrania 7 marca związkowi delegaci podjęli uchwałę o utworzeniu komisji oddziałowej w Przychodni Mickiewicza, która jest podmiotem zewnętrznym wobec NCM i z tego tytułu jej pracownicy mają nieco inną sytuację. Delegaci zdecydowali także o przystąpieniu międzyzakładowej „S” do Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

W ostatnich miesiącach sprawą publiczną stały się problemy pomorskich szpitali, które Urząd Marszałkowski systematycznie komercjalizuje i restrukturyzuje. Jak powiedziała nam Jolanta Florkowska, problemy innego typu mają pracownicy podstawowych zakładów opieki zdrowotnej, które w większości zostały sprywatyzowane już kilka lub kilkanaście lat temu. Zatrudnione tu osoby mają umowy o pracy, ale zarabiają bardzo niskie kwoty. Nic dziwnego, że w sprawozdaniu komisji „S” w NCM za lata 2010–2014 dominowała pomoc finansowa udzielana członkom Związku – wypłaty zwrotnych lub bezzwrotnych zapomóg, krótkoterminowych pożyczek, dofinansowanie do obozów i kolonii dla dzieci. – Patrząc na problemy finansowe naszych pracowników widzimy, jak bardzo zubożało polskie społeczeństwo w ostatnich latach – podkreśla Jolanta Florkowska.

Przewodnicząca „S” w NCM wymienia inne sukcesy organizacji w minionej kadencji – to m.in. skuteczne negocjacje z pracodawcą, które uchroniły kilku pracowników przed utratą pracy oraz zapobiegły wydłużeniu pracy techników RTG przy aparaturze rentgenowskiej, co byłoby niezgodne z obowiązującym w Polsce Prawem atomowym.

Wyniki wyborów w OM NSZZ „S” w Nadmorskim Centrum Medycznym

Komisja Międzyzakładowa: Jolanta Florkowska (przewodnicząca), Dorota Domachowska, Beata Ellert-Winiarz, Romuald Fronczak, Beata Jastkowska-Garbulewska, Jolanta Klimczyk, Mirosława Pliszka, Jolanta Stumska, Wiesława Szczech.

Delegat na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: Romuald Fronczak.

Delegaci na WZD Sekcji Służby Zdrowia Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: Dorota Domachowska, Jolanta Florkowska, Beata Jatkowska-Garbulewska, Dorota Jurkiewicz, Jolanta Klimczyk.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę