Już się wybrali: Federal Mogul Bimet

Wybory władz na nową kadencję przeprowadziła również jedna z najprężniej działających organizacji zakładowych w Regionie Gdańskim – w Federal Mogul Bimet S.A. w Gdańsku. Przewodniczącym na lata 2014–2018 został wybrany dotychczasowy szef zakładowej „S” Paweł Dziwosz, który swoją funkcję pełni od 2011 r. Wybrano także pozostałych członków komisji zakładowej (6 z 9 pełniło już tę funkcję dotychczas), komisji rewizyjnej, delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego oraz delegata na WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”.

Federal-Mogul to amerykański koncern produkujący m.in. części samochodowe – tuleje, tłoki, sworznie i inne (m.in. dla marek MAN, Volvo, Volkswagen), ale także produkty dla przemysłu lekkiego. Europejska centrala znajduje się w Niemczech.

W Polsce firma posiada dwa zakłady – w Gorzycach na Podkarpaciu oraz właśnie w gdańskiej Oliwie. Ta fabryka, działająca od 1947 r., specjalizuje się w produkcji taśm bimetalowych, a z nich – łożysk ślizgowych wysokiej jakości.

– Niedawno na spotkaniu w Niemczech członek zarządu naszej korporacji gratulował mi, dodając, że polskie zakłady „ciągną” całą europejską część korporacji – podkreśla Paweł Dziwosz, który jest także członkiem Europejskiej Rady Zakładowej Federal-Mogul „Euroforum”.

W zebraniu wyborczym wzięło udział 31 delegatów, reprezentujących 220 członków Związku w FM Bimet (daje to ok. 30 proc. uzwiązkowienia w zakładzie zatrudniającym ok. 650 pracowników).

– Nasz organizacja rozwija się  z miesiąca na miesiąc – podkreślał podczas zebrania stary–nowy przewodniczący „S” w Federal-Mogul Bimet S.A. Paweł Dziwosz – Najlepszym dowodem na to jest pozyskanie przez nas w ostatnich dniach pięciu nowych członków, którzy w chwili podjęcia uchwały o ich przyjęciu staną się pełnoprawnymi członkami naszej organizacji. Zatem, śmiało, z dumą mogę powiedzieć, iż w  chwili obecnej jest nas 225. Pracownicy w naszej firmie mają świadomość, że muszą się zrzeszać, aby być godnie i skutecznie reprezentowanymi przed pracodawcą. Tym bardziej, że, jak pokazuje chociażby przebieg wyborów, Związek od samych podstaw działa na demokratycznych zasadach wewnętrznych, każdy członek odpowiada przede wszystkim przed własnym sumieniem.

Lista mniejszych i większych sukcesów zakładowej „S” w Federal-Mogul Bimet w ostatniej kadencji, zaprezentowana w sprawozdaniu odchodzącej komisji zakładowej, jest imponująca. To m.in. wynegocjowanie 17 proc. podwyżki wynagrodzeń w ciągu ostatnich 3 lat (dodatkowo corocznie 400 zł nagrody świątecznej, wypłacanej przed świętami), finansowanie dla pracowników kart zniżkowych na przejazdy kolejowe (w tym SKM), talonów obiadowych dla wszystkich pracowników, ułatwienia z korzystania ze stołówki zakładowej dla pracowników nocnej zmiany, wprowadzenie zmian w regulaminach premiowania i  zakładowym układzie zbiorowym pracy (m.in. nowe ubrania robocze, posiłki profilaktyczne). Związkowcy uczestniczącą również w zakładowej Komisji BHP, Komisji Socjalnej, czuwają nad środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Organizacji „S” w FM Bimet udało się nawet wynegocjować z SKM zmiany w godzinach kursowania nocnych pociągów, co ułatwiło dojazd do pracy pracownikom z nocnej zmiany.

Członkowie Związku przynajmniej raz w roku biorą udział w „rejsie na dorsza”, rajdzie rowerowym, spotykają się na wyjazdach integracyjnych. Zdominowali także zakładową drużynę piłkarską.

Lider „S” w FM Bimet argumentuje, że ważny jest każdy aspekt związkowej działalności. – Jeśli pracodawca widzi, że pracownicy potrafią się zorganizować i licznie wziąć udział w manifestacji czy spotkaniu integracyjnym, będzie bardziej ich cenił i liczył się z ich zdaniem – przekonuje Dziwosz

Najlepszą rekomendacją dla zakładowej „S” może być jednak fakt, że w FM Bimet praktycznie nie istnieje problem tzw. umów śmieciowych. – Zdecydowana większość, bo 90 proc. pracowników jest zatrudnionych na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony – podkreśla Paweł Dziwosz.

Proces wyborczy w FM Bimet z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej nadzorował Zbigniew Sikorski (na co dzień przewodniczący zakładowej „S” w Spółdzielni Mleczarskiej Pelmel-Maćkowy), który został również poproszony o przewodniczenie w zebraniu.

– Na podstawie przebiegu zebrań wyborczych zakładowych organizacji związkowych, w których uczestniczyłem z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej, można wnioskować, że podstawowym problemem dla poszczególnych organizacji było zebranie kworum. Same wybory najczęściej przebiegają sprawnie i bez problemów, chociaż czasami związkowcy z danego zakładu proszą nas, bardziej doświadczonych kolegów z RKW, o poprowadzenie zebrania, konsultacje proceduralne czy inną pomoc. Oczywiście jej udzielamy, bo po to jesteśmy – powiedział nam Zbigniew Sikorski.

– Wybory w Związku to moment policzenia się, zmobilizowania do dalszego działania, spojrzenia, w jakim punkcie jesteśmy. Ponieważ priorytetem jest rozwój Związku, ważne, aby związkowcy w poszczególnych zakładach stawiali na młode – nie tyle wiekiem, co duchem – i aktywne osoby. Takich związkowców widziałem dziś w Federal Mogul Bimet – dodał Zbigniew Sikorski.

Wyniki wyborów w OZ NSZZ „S” w Federal Mogul Bimet S.A.:

Komisja Zakładowa: Paweł Dziwosz (przewodniczący), Danuta Glaser, Mirosław Gnas, Violetta Grelowska, Marek Grot, Mirosław Hebel, Piotr Maza, Anna Wardak, Marek Żelazkowski.

Komisja Rewizyjna: Rafał Flis, Jacek Kudliński, Michał Simon, Ryszard Suszek.

Delegaci na WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: Paweł Dziwosz, Michał Simon.

Delegat na WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „S”: Paweł Dziwosz.

ACH

fot. A. Chmielecki

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę