Jutro pikieta w Warszawie

Pracownicy pomocy społecznej będą jutro między godz. 12–14 pikietować przed Ministerstwem Pracy i Pomocy Społecznej w Warszawie.

Będą protestować przeciwko zmianom rządu dot. ustawy o pomocy społecznej. Działalność ta miałaby przejść w ręce organizacji pozarządowych.

– Ta ustawa ma na celu jedynie pozbycie się odpowiedzialności państwa w zakresie pomocy społecznej – mówi Maciej Dąbrowski, przewodniczący KM NSZZ „S” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku. – Dla nas oznaczałoby to zwolnienia pracowników.

W piśmie skierowanym do dyrektora MOPR w Gdańsku, które zostało także przekazane prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi czytamy m.in.: „Uważamy, że nasz ośrodek dysponuje tak szerokim gronem wyspecjalizowanej kadry, iż bezzasadne jest angażowanie w stopniu większym niż aktualnie organizacji pozarządowych w aspekty pracy socjalnej. Podzielamy zdanie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, że u podstaw proponowanej dywersyfikacji zadań dotychczas pozostających w gestii jedynie OPS, jest idea rozwoju i wsparcia organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych itp. i trudno oprzeć się wrażeniu, że jest to świadome odsuwanie od państwa przypisanych mu zadań z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę