Już ponad 2 miliony Polaków bez pracy

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie do 12,9 proc. – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Oznacza to wzrost o 0,4 proc. od końca października. Tym samym liczba osób bezrobotnych na koniec listopada przekroczyła symboliczną barierę 2 mln i wyniosła 2 mln 59 tys. (wzrost o 64,1 tys. od października). Przypomnijmy, że również 2 mln wynosi liczba gospodarstw domowych żyjących poniżej progu ubóstwa.

Bezrobocie liczone „rok do roku” wzrosło o 0,8 proc. – w listopadzie 2011 r. wynosiło 12,1 proc.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało jednocześnie, że w z uwagi na wygaszanie prac sezonowych w wielu branżach, występujące w okresie zimowym, przygotowuje interwencję na rynku pracy polegającą na szybkim uruchomieniu środków do urzędów pracy na aktywną pomoc bezrobotnym. Nastąpi to od 1 stycznia 2013 r.

Resort pracy podał również, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie br. wyniosła 48,7 tys., co w porównaniu z październikiem oznacza spadek o 18,8 tys. (27,8 proc.).

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę