Jest projekt budżetu na 2019 r. PKB 3,8 proc., deficyt 28,5 mld zł.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8 proc. oraz deficyt budżetu państwa na 28,5 mld zł.

- Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano dochody budżetu państwa: 386,9 mld zł, a wydatki budżetu państwa 415,4 mld zł,

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne to wzrost PKB o 3,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.).

Po stronie wydatków zabezpieczono środki na kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”. Uwzględniono także koszty realizacji programu „Dobry start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym), wprowadzenia tzw. małego ZUS dla przedsiębiorców uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w roku 30-krotności minimalnego wynagrodzenia,  wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie inflacji i  waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2019 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,26 proc.,

Projekt ustawy budżetowej na 2019 rok uwzględnia deficyt budżetu środków europejskich 15,6 mld zł.

ASG    

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę