Jest porozumienie w PKP Cargo!

Zwyciężył duch dialogu społecznego – tak można ocenić zakończenie po kilkunastu miesiącach protestu pracowników PKP Cargo, największego w Polsce i drugiego w Europie kolejowego przewoźnika towarowego. 15 marca 2016 r. zarząd spółki podpisał porozumienie ze stroną związkową regulujące dwie kwestie sporne – struktury i zarządzania firmą oraz wynagrodzeń pracowników.

– Cieszę się, że z sukcesem zakończyliśmy rozmowy ze stroną związkową. Pracownicy są największą wartością PKP Cargo i tylko w duchu współpracy oraz wzajemnego poszanowania możemy budować wartość spółki w długim terminie wyjaśniał po podpisaniu porozumienia Maciej Libiszewski, nowy prezes Zarządu PKP Cargo. 

Zarząd PKP Cargo zobowiązał się do decentralizacji zarządzania firmą. – Powrót do obszarowego zarządzania zakładami spółki był jednym z najważniejszych postulatów strony związkowej. Każdy obszar będzie miał swojego dyrektora. Poprzedni zarząd PKP Cargo doprowadził do pionizacji zarządzania. O całej spółce decydowała centrala w Warszawie, co doprowadziło do ogromnego bałaganu – mówił w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność” Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. Związkowy rozwiązali Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oraz komitety strajkowe na poziomie zakładów. Odwołali także zawieszony od grudnia 2015 r. strajk.

Porozumienie w PKP Cargo zakłada także wstrzymanie planowanych zmian reorganizacyjnych we wszystkich zakładach spółki. Nie będzie zwolnień, zmian w obszarach działania poszczególnych zakładów oraz przenoszenia pracowników do firm zewnętrznych. Natomiast szczegółowe warunki porozumienia dotyczące podwyżek wynagrodzeń (w formie protokołów dodatkowych do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników) mają zostać ustalone do 30 czerwca 2016 r. – Cieszy nas zawarcie porozumienia gwarantującego zatrudnienie i utrzymanie obecnej struktury firmy. Oznacza to, że w naszym zakładzie także nie będzie zmian i dezorganizacji pracy. Wierzymy, że do czerwca zrealizowany zostanie nasz drugi postulat dotyczący wynagrodzeń. Przypomnę, że Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że poprzedni zarząd spółki złamał zapisy siatki płac zawarte w zakładowym układzie zbiorowym. Przyjęliśmy jednak argumentację nowego prezesa, że dopiero po dokładnym poznaniu sytuacji finansowej firmy za 2015 r. będziemy mieć podstawę do wyliczenia konkretnych podwyżek wynagrodzeń  – wyjaśnia uczestniczący w rozmowach z zarządem spółki Jan Majder, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „S” Północnego Zakładu PKP Cargo w Gdyni.

Porozumienie w PKP Cargo to nie jedyna informacja świadcząca o zmianie klimatu dialogu społecznego w narodowym operatorze kolejowym. 7 marca 2016 r. podobne porozumienie, kończące spór zbiorowy trwający od listopada 2014 r., zawarły władze spółki i organizacje związkowe w PKP S.A. Zarząd spółki zobowiązał się do przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń najpóźniej do 10 maja br. Jej celem ma być m.in. wyrównanie różnic w poziomie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę