Jest porozumienie w gdyńskiej komunikacji miejskiej

Lepszego prezentu na 35-lecie powstania NSZZ „Solidarność” nie mogli otrzymać pracownicy trzech gdyńskich spółek komunikacji miejskiej. 21 sierpnia br. przedstawiciele zarządów i organizacji związków zawodowych działających w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej, Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej oraz Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej podpisali porozumienie kończące trwający od roku spór zbiorowy.

Na zdjęciu: Katarzyna Wawrzyniak i Leszek Stodolski. Fot. Olga Zielińska

trolejbusy_gdynia

 

– Jesteśmy zadowoleni z zawartego porozumienia, przede wszystkim udało się nam wywalczyć podwyżki i zachować dotychczasowe, korzystne dla pracowników zapisy układów zbiorowych – mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Leszek Stodolski, który z ramienia „Solidarności” był także członkiem Komisji Współdziałania Związków Zawodowych zrzeszającej wszystkie organizacje związkowe z gdyńskich spółek komunikacyjnych. Udało się między innymi uzyskać dla kierowców rekompensatę za wprowadzenie równoważnych norm czasu pracy w Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej i Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej.

– Bardzo się cieszę, że Miasto Gdynia wyszło naprzeciw oczekiwaniom pracowników komunikacji miejskiej i doszliśmy do porozumienia akurat na kilka dni przed 35. rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych. Pokazuje to, ze dialog jest najlepszą drogą uzyskania pozytywnych efektów – podsumowuje Leszek Stodolski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę