Jest nas więcej – „S” w Muzeum II Wojny Światowej

– Chcemy mieć większy wpływ na to, co dzieje się w firmie. Chcielibyśmy, aby nasze prawa pracownicze były respektowane – mówi Elżbieta Olczak, przewodnicząca Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Muzeum II Wojny Światowej.

Organizacja związkowa w Muzeum II Wojny Światowej powstała w czerwcu tego roku.

– Jesteśmy jeszcze małą organizacją, to jednak dopiero początek. Będziemy intensywnie działać na rzecz pozyskania koleżanek i kolegów do naszego związku – mówi Elżbieta Olczak.

Perspektywy są, bo instytucja, która nadal jest w fazie budowy, będzie na pewno przyjmowała nowych pracowników.

Dlaczego pracownicy postanowili zorganizować się w związek zawodowy?

– Są pewne kwestie, które budziły wśród pracowników niepokój i niezadowolenie. Jak na przykład rozdysponowanie kwotą przeznaczoną na podwyżki dla pracowników – tłumaczy Elżbieta Olczak.

Chodzi o 5 procentowe podwyżki wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury, na które w tym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczyło dodatkowe fundusze. Muzeum II Wojny Światowej jest instytucją finansowaną z budżetu MKiDN, dlatego podwyżki wynagrodzeń powinny zdaniem związkowców objąć wszystkich pracowników.

– Tak się jednak nie stało – mówi przewodnicząca „Solidarności”. – Były osoby, które ich wcale nie dostały, a rozpiętości między podwyżkami były bardzo duże – od 2 do 16 procent. Nie podobało nam się to, bo podwyżki dla pracowników kultury miały mieć charakter inflacyjny, nie miały pełnić funkcji motywacyjnej. Niestety wtedy jeszcze nie było organizacji związkowej, która zaprotestowałaby przeciwko takim praktykom.

Inną kwestią, budzącą wśród pracowników muzeum wiele emocji są informacje przekazywane przez MKiDN dotyczące planów reorganizacji.

– Pomimo tego, że do ministerstwa wysłaliśmy już dawno pytania dotyczące przyszłości naszej instytucji, nie otrzymaliśmy dotąd odpowiedzi. Mamy nadzieję, że będąc organizacją związkową będziemy mogli lepiej chronić interesy pracowników – podkreśla Elżbieta Olczak.

Ogromną pomoc przy tworzeniu organizacji związkowej w Muzeum II Wojny Światowej udzieliła Barbara Spigarska, przewodnicząca „Solidarności” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

– Mamy piękne hasło „Solidarność” i do tego dziedzictwo św. Jana Pawła II „Jeden drugiego brzemiona noście”. Nie można ludzi zostawiać samych, kiedy tej pomocy potrzebują – mówi Barbara Spigarska. – Dlatego, kiedy koledzy i koleżanki poprosili nas o pomoc, nie mogliśmy inaczej zareagować. Tak po prostu powinno być w „Solidarności”.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę