Jesień, czyli czas na szkolenia!

Nadchodzi jesień, czas inwestowania w siebie, rozwoju osobistego i szkoleń. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, prawo pracy i prawo związkowe, mobbing, prowadzenie rozliczeń organizacji związkowej – to tylko niektóre tematy szkoleń organizowanych przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Ofertę szkoleniową gdańskiej „S” na nadchodzące miesiące zaprezentowała 3 września kierownik Działu Szkoleń Irena Jenda.

Już 28 września członkowie Związku będą mieli możliwość udziału w szkoleniu dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. – To ważne szkolenie, bo wbrew pozorom w zakładach pracy często brak odpowiednich regulaminów lub zawierają one uchybienia prawne – wyjaśnia Irena Jenda.

4 października zaplanowano szkolenie dot. mobbingu, a 10–11 października z działalności zakładowych komisji rewizyjnych. Z kolei 16–17 października odbędą się warsztaty z rozwoju Związku.

W listopadzie Dział Szkoleń ZRG NSZZ „S” organizuje szkolenia z prawa pracy i prawa związkowego oraz z działalności skarbników organizacji związkowych. Te ostatnie w sposób szczególny poleca Irena Jenda. – Do końca marca organizacje związkowe funkcjonujące jako osoby prawne będą musiały złożyć rozliczenie roczne. Dlatego ta wiedza przyda się nie tylko skarbnikom, ale także przewodniczącym poszczególnych komisji i członkom komisji rewizyjnych, którzy sprawując funkcje kontrole, powinni orientować się w tej tematyce – podkreśla Jenda.

Chętni do udziału w szkoleń powinni się skontaktować telefonicznie lub mailowo z Działem Szkoleń Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”: tel. 058 305 54 79 (lub 058 308 42 76), e-mail” dzial.szkolen@www.solidarnosc.gda.pl.

Aktualny plan szkoleń można znaleźć na podstronie działu na stronie gdańskiej „Solidarności”.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę