Jarosław Szarek nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej

Doktor Jarosław Szarek złożył w Sejmie ślubowanie i formalnie został nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. W siedzibie IPN przejął kierowanie instytutem z rąk byłego już prezesa dr. Łukasza Kamińskiego.

Po złożeniu ślubowania dr Jarosław Szarek zapowiedział, że jego celem jest „odbudowanie misji IPN”. Przypomniał, że zbliża się sierpień – miesiąc wielu rocznic, takich jak wymarsz Kompanii Kadrowej w 1914 roku, wybuch Powstania Warszawskiego w 1944 roku i podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku. To także miesiąc zapomnianej operacji polskiej NKWD w 1937 roku, w trakcie której zginęło ponad sto tysięcy Polaków zamieszkujących w ZSRS. Nowy prezes IPN zaapelował również o udział w powtórnym pogrzebie sanitariuszki Armii Krajowej Danuty Siedzikówny „Inki”, który odbędzie się 28 sierpnia w Gdańsku. – Pamiętamy jej ostatnią wypowiedź: Proszę powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Polska też dziś potrzebuje takiej postawy, tego „zachowania jak trzeba” – powiedział prezes IPN.

Jarosław Szarek (ur. 1963 r.) jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora uzyskał na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W latach 80. był zaangażowany w działalność opozycyjną, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w pomocy osobom internowanym i więzionym, kolportował i drukował podziemną prasę. Przez wiele lat był pracownikiem Oddziału IPN w Krakowie. Jest autorem wielu artykułów i książek historycznych o najnowszych dziejach Polski.

Szarek był jednym z czterech kandydatów na prezesa IPN. Dziewięcioosobowe Kolegium IPN jednogłośnie rekomendowało go Sejmowi RP na to stanowisko. W dniu 21 lipca Sejm wybrał go na pięcioletnią kadencję prezesa IPN stosunkiem głosów 256 do 166 (za głosowali posłowie PiS i Kukiz ’15). Tego samego dnia wybór zatwierdził Senat.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę