Janusz Śniadek: Poprawić skuteczność działań PIP

– Chcemy jako komisja sejmowa być swoistym katalizatorem rozwiązań prawnych, które usprawnią działania Państwowej Inspekcji Pracy. Zwrócimy się do Ministerstwa Pracy i innych resortów  o zaproponowanie rozwiązań dotyczących problemów, z jakimi od wielu lat zmaga się Państwowa Inspekcja Pracy i na które wielokrotnie „Solidarność” zwracała uwagę – mówi poseł PiS Janusz Śniadek, który przewodniczył obradom Komisji do Spraw Kontroli Państwowej 21 marca w Sejmie.

PIP przedstawiła w Sejmie raport, który omawiał zarówno problemy, z jakimi zmagają się w trakcie pracy inspektorzy pracy, ale i konkretne rozwiązania. Wśród wymienionych propozycji, których wdrożenie uskuteczniłoby nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy znalazły się m.in. kwestie proceduralne dotyczące ograniczenia konieczności przedstawiania upoważnień do przeprowadzenia kontroli przez inspektora, wyłączenie PIP z konieczności stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „Podstawa i legalność zatrudnienia”, wprowadzenie domniemania stosunku pracy, przyjęcie obowiązku rejestrowania zatrudnionych w ZUS jeszcze przed rozpoczęciem pracy (zarówno na podstawie umów o pracę, jak i cywilnoprawnych),  doprecyzowanie składników wynagrodzenia, które wchodzą w skład tego przysługującego za nadgodziny, określenie momentu rozliczenia się z pracownikiem w razie ustania stosunku pracy, zobowiązanie zatrudniających do prowadzenia ewidencji godzin pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych, określenie terminu wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorców i samozatrudnionych.

Janusz Śniadek zapowiada, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjmie dezyderat kierując wnioski do poszczególnych resortów. Jego zdaniem w celu poprawienia efektywności działania PIP należałoby podejść do tematu całościowo, a nie wybiórczo skupiać się nad załatwieniem poszczególnych problemów.

– Roman Giedrojć pozostawił nam projekt zmian, który byłby doskonałym punktem wyjścia do przygotowania nowelizacji ustawy o PIP. A to zapewniłoby jej skuteczniejsze metody nadzoru – mówi poseł Janusz Śniadek.

Janusz Śniadek dodaje, że prowadzi zarówno z posłami, jak i przewodniczącym „Solidarności” Piotrem Dudą rozmowy na temat przygotowania nowelizacji takiej ustawy.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę