Janusz Śniadek: Na stocznie wydano wyrok śmierci

Poseł PiS i były lider NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek, gość poniedziałkowej audycji Radia Gdańsk, uważa, że rządowa ARP realizuje plan likwidacji polskich stoczni.

Do 22 lipca ukraiński właściciel Stoczni Gdańsk ma przestawić sprawozdanie finansowe. To jednak jest nadal pozbawione opinii audytora. Zdaniem Janusza Śniadka z powodu niejasnego stanowiska ARP. Póki co Zarząd Stoczni Gdańsk SA nie przedstawił Agencji Rozwoju Przemysłu biznesplanu spółki, sprawozdań finansowych za 2012 r. oraz tych, dotyczących realizacji planu restrukturyzacji.

- Agencja, znając trudną sytuację Stoczni, wielokrotnie proponowała ukraińskiemu inwestorowi dokapitalizowanie Spółki proporcjonalnie do wysokości udziałów. Jednym z warunków dofinansowania było przedstawienie przez stronę ukraińską biznesplanu Stoczni Gdańsk spełniającego test prywatnego inwestora oraz sprawozdań finansowych za 2012 r. i sprawozdań z realizacji planu restrukturyzacji. Do tej pory dokumenty nie zostały jednak przedłożone. WZA zostało zwołane przez Zarząd z opóźnieniem w stosunku do wymogów prawa (KSH). W porządku obrad przewidziano zatwierdzenie sprawozdań finansowych i podjęcie uchwał dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie pomimo nieprzygotowania i nieprzedłożenia akcjonariuszom Spółki wymaganych dokumentów – czytamy w komunikacie Agencji Rozwoju Przemysłu.

Agencja wyjaśniła, że ponieważ zarząd stoczni nie przekazał ARP wymaganych dokumentów, pozwalających na rzetelną ocenę kondycji finansowej spółki, podjęcie przez ARP decyzji o dokapitalizowaniu stoczni byłoby działaniem „nieodpowiedzialnym i niegospodarnym”.

Zdaniem Janusza Śniadka sprawozdanie z pomocy publicznej Stocznia Gdańsk złożyła w 2009 roku i nie istniej żaden powód by składać je ponownie. Z kolei do sprawozdania finansowego brakuje audytu, bo zdaniem posła PiS ARP nie realizuje zawartych intencyjnych porozumień.

- Ja mam wrażenie, że jeżeli na polski przemysł okrętowy wydano wyrok śmierci, po to żeby uprzywilejować stocznie niemieckie, to wykonawcą tego wyroku była Agencja Rozwoju Przemysłu. Dzisiaj mam wrażenie, że (ARP) wykonuje pewne ruchy, aby zacierać ślady swojej zbrodni – powiedział w Radiu Gdańsk Janusz Śniadek.

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę