Prof. Jan Żaryn: "Solidarność" to najważniejsze doświadczenie Polaków

Członkowie „Solidarności” i Klubu „Gazety Polskiej” II w Gdańsku oraz byli działacze opozycji demokratycznej wzięli udział 6 grudnia w spotkaniu z prof. Janem Żarynem w sali Akwen w gdańskiej siedzibie Związku. Wizyta znanego historyka z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcona była promocji jego najnowszej książki pt. „Polska na poważnie”. Dyskusji przysłuchiwał się m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Prowadzący spotkanie wydawca książki i jednocześnie redaktor „Magazynu Solidarność” (który jest jednym z patronów medialnych publikacji) Adam Chmielecki podkreślił, że prof. Jana Żaryna można określić mianem „historyka »Solidarności«”, ponieważ w większości tematów swoich badań i publikacji odnosi się on w mniejszym lub większym stopniu do idei solidarności i historii Związku. Tak jest chociażby w przypadku badań dot. dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w XX w., ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, aparatu bezpieczeństwa PRL, emigracji politycznej czy polityki historycznej.

Podczas gdańskiego spotkania prof. Żaryn skupił się przede wszystkim na jednej części swojej najnowszej pracy, dotyczącej wspierania dążeń wolnościowych Polaków, w tym działalności „Solidarności”, przez Kościół katolicki. Przedstawił m.in. mało znane fakty z inwigilacji i rozpracowywania przez Służbę Bezpieczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zdaniem prof. Żaryna istnieją poszlaki wskazujące, że za działaniami morderców księdza Jerzego stały również sowieckie służby specjalne. Jego zdaniem nie zdejmuje to jednak odpowiedzialności za śmierć tego kapłana z duetu generałów LWP Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Redaktor naczelny miesięcznika „wSieci Historii” przypomniał również, że w Trójmieście podobną odważną i wspierającą „S” działalność jak ks. Jerzy w Warszawie, pełnili księża Hilary Jastak i Henryk Jankowski.

Prof. Żaryn przedstawił również sylwetki kilku mniej znanych Żołnierzy Wyklętych, które zawarł w książce „Polska na poważnie”. W tym gronie znalazł się m.in. Józef Czerniewski ps. „Rafał”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, który po wojnie, nękany przez SB, mieszkał do śmierci w latach 60. XX w. w… szałasie w jednym z warszawskich parków. Autor książki „Polska na poważnie” przyznał, że stanowi ona podsumowanie kilku ostatnich lat jego badań i publikacji, ale zawiera również najnowsze ustalenia, takie jak te dotyczące tzw. sierpniówek. Były to wyroki (na podstawie dekretu z sierpnia 1946 r., stąd nazwa), na które komunistyczne władzy skazywały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. W większości przypadków oskarżano ich niesłusznie o kolaborację z Niemcami i wydawanie Żydów. W ten sposób, jak zwrócił uwagę prof. Żaryn, komuniści piekli dwie pieczenie na jednym ogniu: zamykali polskich patriotów od więzień, a jednocześnie okrywali ich hańbą za najgorsze, rzekomo popełnione, zbrodnie. Dlatego m.in., podsumował gość gdańskiej „Solidarności” i Klubu „Gazety Polskiej”, polskie państwo nie może rezygnować z polityki historycznej. A w tej podstawowym narzędziem powinna być historia „Solidarności”, najważniejsze doświadczenie historyczne Polaków w drugiej połowie XX w.

Książkę „Polska na poważnie” można kupić w kiosku Akwen w siedzibie „S”. Może być ona ciekawym i wartościowym prezentem na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

fot. Wojciech Milewski

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę