Jakimi problemami zajmie się młoda „Solidarność”?

8 lutego Rada Regionalnej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” dyskutowała na temat grup problemowych, w skład których ewentualnie mogliby wejść jej członkowie.

mlodzi-08-02-16-1

Przypomnijmy: Marcin Gallo, niedawno wybrany przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność”, zapowiedział powołanie pięciu zespołów roboczych, które będą zajmowały się: akcjami społecznymi, współpracą z Radą Dialogu Społecznego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, kontaktami z uczniami i studentami oraz współpracą z innymi, również zagranicznymi, związkami zawodowymi. Członkowie Rady Regionalnej Sekcji wyrazili zainteresowanie uczestnictwem w zespołach dotyczących akcji społecznych, BHP oraz uczniów i studentów.

Adam Żbikowski, reprezentant Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” w Jeronimo Martins Polska, wysunął propozycję zorganizowania szkoleń stacjonarnych. Rafał Michelis z Komisji Międzyzakładowej dla Indywidualnych członków NSZZ „Solidarność” zwrócił uwagę na konieczność pozyskiwania nowych członków. Kamil Kaliszuk, reprezentujący Organizację Zakładową Pracowników Komisji Krajowej, zaproponował, żeby na początku spotkań przypominać o dotychczasowych poczynaniach młodych związkowców. Przewodniczący Regionalnej Sekcji Młodych Patryk Sobiecki zasugerował, że temat lepiej poruszyć na następnym spotkaniu. – Lepiej poznać opinie innych – podkreślił.

Martyna Werra

Download PDF
Powrót Drukuj stronę