Jakie ubezpieczenie społeczne? Przekaż swoje uwagi do rządowych projektów

Do 3 stycznia 2014 r. członkowie NSZZ „Solidarność” mogą przekazać swoje opinie i uwagi do projektów dziewięciu rozporządzeń Rady Ministrów oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dokumenty Rady Ministrów dotyczą m.in. szczegółowego sposobu i trybu przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, składek członków OFE, dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne oraz działalności Funduszu Gwarancyjnego.

Natomiast projekty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczą m.in. lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz gospodarowania Funduszem Ubezpieczeń Społecznych.

Uwagi należy przesyłać do Sekretariatu Prezydium Komisji Krajowej „S” na nazwisko Zbigniew Kruszyński, najlepiej w formie elektronicznej na adres e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl.

Zobacz projekty rozporządzeń

Zobacz projekty rozporządzeń 2

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę