Jakie finanse publiczne? Przekaż uwagi do rządowego projektu

Politykom warto patrzeć na ręce, zwłaszcza gdy chodzi o pieniądze. Biuro Eksperckie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” prosi o przekazanie ewentualnych uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Uwagi można przekazać na adres mailowy Zespołu Ekonomicznego Komisji Krajowej NSZZ „S” (ekonom@solidarnosc.org.pl) w terminie do 5 maja br.

Zobacz projekt zmiany ustawy o finansach publicznych

Download PDF
Powrót Drukuj stronę