Jakie będą wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w 2016 roku? Zobacz ekspertyzy i przekaż swoje uwagi

Do 3 lipca br. można przekazać opinie do założeń budżetu państwa na rok 2016, w tym do propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz do prognozowanych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Uwagi należy przekazać do Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”  na adres mailowy: ekonom@solidarnosc.org.pl.

Zobacz założenia budżetu państwa na 2016 r.

Przy opracowaniu opinii pomocne mogą okazać się ekspertyzy wykonane w ramach projektu „Konstruktywny dialog III – wzmocnienie potencjału instytucjonalnego NSZZ »Solidarność«”, dotyczące założeń projektu budżetu państwa na rok 2015 w zakresie rynku pracy, polityki rodzinnej i oświaty.

Zobacz ekspertyzę ws. polityki rodzinnej

Zobacz ekspertyzę ws. rynku pracy

Zobacz ekspertyzę ws. oświaty

Download PDF
Powrót Drukuj stronę