Jak w praktyce wypełnić treścią dialog społeczny w ramach Rad Dialogu Społecznego

Funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, ich finansowanie, delegowanie do rad, powołanie koordynatorów i obieg informacji między WRDS oraz tryb komunikowania się były tematami wtorkowego spotkania związkowców – członków tych gremiów w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Debata była próbą odpowiedzi na pytanie, jak wypełnić praktyczną treścią ramy ustawy o instytucjach dialogu społecznego.

Rada Dialogu Społecznego została powołana dwa lata po tym, jak „Solidarność”, OPZZ i FZZ uznały, że współpraca w ramach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Trójstronnych Zespołach Branżowych jest niemożliwa.
Nowe przepisy weszły w życie z dniem 11 września 2015 r. 22 października br. prezydent Andrzej Duda powołał 59-ososbową Radę. W ślad za tym zostały, lub zostaną wkrótce, powołane Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego.

Pierwsze posiedzenie RDS odbędzie się 14 grudnia br. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Ma w nim uczestniczyć także wicepremier Mateusz Morawiecki oraz poszczególni ministrowie w tym minister Elżbieta Rafalska i Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie pracy.

Wtorkowe spotkanie moderowali Henryk Nakonieczny i Katarzyna Zimmer-Drabczyk – ekspert zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy KK NSZZ „S”. Uczestniczyli w nim m.in. lider „S” w naszym Regionie Krzysztof Dośla i członek Prezydium ZRG Bogdan Olszewski

Związkowcy m.in. przewodniczący Regionu Podlaskiego Józef Mozolewski, dopytywali o zasady finansowania prac RDS i WRDS.  Te bowiem w pierwszym roku swej działalności będą finansowane z budżetu wojewody  mimo,  że rady są afiliowane przy marszałkach województw. W 2016 roku na ten cel zapisano 740 tys. zł na 16 rad. Tym samym rodzi się kolejne pytanie o wynagradzanie ekspertów. Czy ich gratyfikacja ma też być finansowana  z budżetu wojewody? Najpewniej to wojewoda w ramach budżetu zapewni marszałkowi środki finansowe.

- Jest to kwestia, którą uregulują regulaminy rad – twierdzi Nakonieczny.

Wątpliwości dotyczyły też zasad oddelegowania do WRDS osób nie będących na etatach związkowych. Ten temat ma być rozwiązany na zasadzie ustawy o związkach zawodowych i oddelegowania z tytułu zadań doraźnych.

By ułatwić przepływ informacji miedzy poszczególnymi radami wojewódzkimi będzie powołany zespół monitoringu dialogu społecznego.

 - To spotkanie jest ważne w kontekście wejścia w życie ustawy o  instytucjach dialogu społecznego. Dostajemy mnóstwo pytań o jej funkcjonowanie. Dlatego postanowiliśmy zorganizować spotkanie z naszymi przedstawicielami w RDS – mówi Piotr Duda, lider „S” i przewodniczący RDS.
- Nasze działania często nie są skoncentrowane i skoordynowane. Ważne, aby wykorzystując potencjał „Solidarności” i działać z odpowiednią strategią – zwracał uwagę Henryk Nakonieczny, członek RDS oraz prezydium KK „S”.
W spotkaniu wzięło udział około stu przewodniczących i przedstawicieli zarządów regionów i sekretariatów branżowych Związku.

W skład 59-osobowej Rady Dialogu Społecznego wchodzą szefowie i sekretarze organizacji pracodawców i związkowców, które mają swoją reprezentację oraz przedstawiciele rządu.

Ustawa o RDS zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Związki uznały, że dialog w Komisji jest pozorowany.

Przypomnijmy, że geneza instytucji dialogu społecznego sięga Paktu o przedsiębiorstwie, przykładu rozwiązywania problemów w trójkącie pracodawca-pracownicy-państwo. 22 lutego 1993 roku związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców odpisali pakt o przedsiębiorstwie, który zabezpieczał podstawowe interesy pracowników w okresie przekształceń ich przedsiębiorstw m.in. możliwość podjęcia przez pracowników decyzji o wyborze przekształceń własnościowych i zagwarantowanie udziału pracowników w zarządzaniu spółkami Skarbu Państwa.

W skład RDS 22 października br. prezydent RP Andrzej Duda powołał z NSZZ „Solidarność”  Piotra Dudę, przewodniczącego Komisji Krajowej, Wojciecha Ilnickiego, Bogdana Kubiaka, Andrzeja Kuchtę, Jarosława Langego, Henryka Nakoniecznego, Waldemara Sopatę i Leszka Walczaka,

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę