Jak sprywatyzowano Eksploatację?

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. i Wolny Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Morskiej przy Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. (Sekcja Port Gdański Eksploatacja S.A.) zwróciły się do premier Ewy Kopacz z prośbą o zainteresowanie się sprawą prywatyzacji ich spółki.

Proces prywatyzacyjny rozpoczął się w połowie 2014 roku. W wyniku przeprowadzenia otwartego przetargu publicznego wyłoniony został inwestor – firma Mariner Capital Limited z Malty, z którą podpisano umowę przedwstępną i wynegocjowany przez związki zawodowe pakiet gwarancji socjalnych dla pracowników. Jednak w okresie finalizowania umowy zasiadający w Radzie Nadzorczej przedstawiciele Skarbu Państwa i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ZMPG S.A. nie wydały zgody na zbycie akcji. Przyczyn swojej decyzji nie podały. Ministerstwo Skarbu zignorowało prośby o spotkanie.

– Zaznaczyć pragniemy, że przed rozpoczęciem przetargu podniesiono o 100 proc. stawki dzierżaw za tereny, na których działa PG Eksploatacja S.A pomimo obowiązywania umów na dzierżawę do 2022 roku, tłumacząc to właśnie procesami rynkowymi i prywatyzacyjnymi zakładając, że do prywatyzacji na pewno dojdzie – piszą związkowcy.

Pismo do premier Ewy Kopacz:

port-eksploatacja1

port-eksploatacja2

Download PDF
Powrót Drukuj stronę