Jak sprawnie przeprowadzić zebranie?

Uczestnicy szkolenia „Prawo pracy i prawo związkowe” przez trzy dni (26 – 28 listopada) uzupełniali wiedzę na temat związków zawodowych. Ćwiczyli także nabyte umiejętności w praktyce.

Zdjęcie: Martyna Werra

szkolenie 26_list_2014

 

Poruszano m.in. wewnętrzne i organizacyjne aspekty funkcjonowania związków. Jednym z podjętych tematów było prowadzenie zebrań komisji zakładowych i międzyzakładowych.

– Sprawne przeprowadzenie zebrania komisji wcale nie jest łatwym zadaniem – przekonywał Tadeusz Grubich,  trener Działu Szkoleń ZRG NSZZ „S”. – Jeżeli nie ma spotkań, nie ma przepływu informacji. Uczestnictwo pokazuje, jak czujemy się współodpowiedzialni za organizację. Silna organizacja opiera swoją działalność o swoich członków.

Szkolenie miało formę dialogu. Uczestnicy poznali podstawowe akty prawne, na których opiera się działalność „Solidarności”, m.in. Ustawę o związkach zawodowych, Kodeks pracy i Statut. Mieli też możliwość przetestowania poznanej wiedzy i umiejętności podczas odgrywania scenek o charakterze symulacji.

- Trzydniowe szkolenie uważam za bardzo istotne. Zaletą jest skondensowana forma – podobne szkolenia trwają niekiedy trzy dni. Prowadzący mówią ciekawie, wykonujemy też wiele praktycznych zadań – mówi Marek Domański, członek KZ NSZZ „S” SAG ELBUD Gdańsk Holdingu S.A.  - Szkolenie bardzo mi się podoba. Nauczyłam się wiele o organizacji związków i obowiązkach ciążących na komisjach zakładowych. Ważna jest też dla mnie możliwość kontaktu z innymi związkowcami, umożliwiająca poznanie nowych punktów widzenia – wtóruje  mu Elżbieta Warczak, sekretarz KZ NSZZ „S” PSSE w Gdańsku.

Dodatkowe szkolenie „Prawo pracy i prawo związkowe” odbędzie się w dniach 1 – 3 grudnia 2014 r. Planowana jest też jego kontynuacja.

MarWer

Download PDF
Powrót Drukuj stronę