Jak skutecznie oddać głos w drugiej turze

Długa jest lista miast, w których wyborcy pójdą do urn by w drugiej turze wyłonić prezydentów i burmistrzów. Na Pomorzu w niedzielę 30 listopada br. pójdą drugi raz do urn mieszkańcy Gdańska, Słupska, Starogardu Gdańskiego, Miastka, Ustki, Gniewu, Elbląga, Kartuz i Kościerzyny.
Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbędą się w niedzielę w 890 gminach, w których w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy głosów.

Druga tura czeka do niedawana wydawałoby się pewnych  pretendentów, jak w Warszawie Hanna Gronkiewicz-Waltz, która zmierzy się z Jackiem Sasinem z PiS. Ma powody do niepokoju poznański włodarz Ryszard Grobelny oraz Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, który zdobył 46 proc. głosów. Mariaż z PO mu nie przysporzył uznania wrocławian. W pierwszej rundzie nie wygrał Jacek Majchrowski w  Krakowie.
Na tej liście jest także Gdańsk, w którym zmierzą się urzędujący od 1998 roku dotychczasowy prezydent Paweł Adamowicz, polityk PO oraz Andrzej Jaworski z PiS.  

Przypomnijmy, że w pierwszej turze wyborów nieważne głosy dotyczyły głównie wyborów do sejmików.

Przy wyborach prezydentów i burmistrzów odsetek nieważnych głosów był niewielki – nieznacznie przekraczając 2 procent.

W porównaniu z wyborami do sejmików niedzielne głosowanie na włodarzy będzie stosunkowo łatwe i trudne do zafałszowania.

Jak głosować by naszego głosu nie zmarnować i oddać ważny głos w II turze wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta?

W lokalu wyborczym otrzymamy jedną kartę do głosowania z nazwiskami dwóch kandydatów.
Aby oddać ważny głos, należy postawić jeden znak X (lub krzyżyk) w kratce po lewej stronie nazwiska wybranego przez nas jednego z dwóch kandydatów.

Należy postawić znak X, gdyż każdy inny symbol niż „dwie przecinające się linie, których punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki” przy nazwisku kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny.
Głos będzie nieważny również, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku „X” lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Na ocenę ważności głosu nie mają natomiast dopiski na karcie poza kratkami.

Idąc na wybory pamiętajmy o dokumencie tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania (dowód osobisty, paszport). Na podstawie dokumentu tożsamości członkowie komisji wydadzą nam kartę do głosowania.

Na karcie powinna się znajdować pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej.
Karty do głosowanie nie wolno wynosić z lokalu wyborczego ani odstępować jej innej osobie.
Po wypełnieniu karty wyborca musimy ją wrzucić do urny wyborczej.
Głosowanie w niedzielę 30 listopada br. odbędzie się w lokalach otwartych od godz. 7 do 21.
ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę