Jak się uczą dorośli w Polsce i w Skandynawii

Uczymy się przez całe życie. Czym różnią się, a być może mają też podobieństwa, modele kształcenia ustawicznego w Polsce i w Skandynawii mogli przekonać się uczestnicy konferencji „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim”, jaka odbyła się 20 sierpnia br. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

 

W tematykę kształcenia ustawicznego w Polsce, Danii i Finlandii wprowadzali uczestników Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG NSZZ „Solidarność” oraz dr inż. Andrzej Szuwarzyński ze Związku Pracodawców Forum Okrętowe.

– Kształcenie ustawiczne to coś, czego w Polsce nadal się uczymy. Traktuje się je troszkę po macoszemu, a jak jest ono ważne pokazują statystyki dotyczące bezrobocia. Pomaga ono pracownikowi nie tylko się rozwijać, ale również odnaleźć się na rynku pracy, gdy postanowi zmienić zatrudnienie albo zostanie do tego zmuszony przez okoliczności – powiedział przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

W konferencji uczestniczył m.in. dyrektor Biura Forum Okrętowego Jerzy Czuczman, który podkreślił walor współpracy i zauważył: – Jeśli narzekamy na związkowców, to znaczy, że jesteśmy kiepskimi menedżerami.

Z kolei Bogdan Olszewski Andrzej Szuwarzyński przedstawili założenia kształcenia ustawicznego, a także wyniki badań dotyczących szkoleń organizowanych w Polsce. Porównali uzyskaną wiedzę z doświadczeniami Danii i Finlandii, w których to państwach zwiedzili kilka dużych zakładów pracy.

– W tych krajach istnieje silny związek między edukacją a przemysłem. Dominuje podejście: „Uczymy się po to, żeby pracować”. Pracownika ocenia się nie po to, żeby go zwolnić, ale po to, żeby sprawdzić, czy jego umiejętności nie są szersze i czy nie mógłby robić czegoś lepiej. Firma stara się unikać zwolnień nawet w bardzo trudnych czasach, a pracownicy nawiązują więzi ze swoim miejscem pracy. Kiedy jednak zostaną zwolnieni, przez dwa lata mogą otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 90 procent ostatniej pensji. W Polsce walczymy o zaprzestanie likwidacji miejsc pracy, a państwo duńskie je tworzy – opowiadał Bogdan Olszewski.

Własnymi doświadczeniami podzielili się goście konferencji: Pernille Trojahn Kristiansen, doradca duńskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Jouni Suominen z fińskiego Parku Przemysłowego w Raum.

Pernille Trojahn Kristiansen podkreśliła, że wysoki poziom kształcenia ustawicznego w Danii wynika z funkcjonującej w tym kraju tradycji szkół ludowych, których adepci na zmianę uczą się i debatują na temat demokracji.

– Myślę, że miało to wpływ na nasz model kształcenia ustawicznego. Uważamy, że wykształcenie powinno zapewniać dobrobyt jednostce i zabezpieczać dobrobyt społeczeństwa. Nie zapominajmy też, że jeśli pracownicy są lepiej wykształceni, zdarza się mniej wypadków. Szkolenie ustawiczne jest ważne na przykład dla rybaków. Spadają przychody z połowów, bo pojawiają się kolejne obostrzenia. Dzięki szkoleniom rybacy mogą znaleźć pracę na przykład we flocie handlowej lub na farmie wiatrowej – mówiła Kristiansen.

W Finlandii system edukacji pozwala osobom dorosłym uzupełnić edukację na każdym poziomie, zaczynając od edukacji podstawowej. Na poziomie ponadgimnazjalnym kształcenie i szkolenie zawodowe dla dorosłych jest podzielone na początkowe i uzupełniające. Kształcenie uzupełniające dla dorosłych pozwala utrzymać i poszerzyć kompetencje albo zdobyć pełne lub częściowe kwalifikacje. Jest realizowane w formie praktyk zawodowych, systemu technik kompetencji oraz szkoleń w miejscu pracy dla zatrudnionych dorosłych.

Gośćmi konferencji były też Anna HryniewiczMagdalena Dering, przedstawicielki gdańskiego Powiatowego Urzędu Pracy, które opowiedziały o propozycjach urzędu, a następnie omówiły Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli nową formę wsparcia dla pracodawców i pracowników w wieku ponad 45 lat.

W publikacji podsumowującej konferencję czytamy: „Uczenie się przez całe życie jest koniecznością we współczesnym świecie. Unia Europejska przykłada do tej kwestii również wielką wagę. (…) Począwszy od Strategii Lizbońskiej do Strategii Europa 2020 podkreślano znaczenie wpływu kształcenia przez całe życie na konkurencyjność i dynamikę rozwoju gospodarki na świecie. Lepsze wykorzystanie wiedzy, traktowanej jako podstawowy czynnik budujący przewagę konkurencyjną, zapewnia zrównoważony rozwój, powstanie nowych, lepszych miejsc pracy oraz wpływa na zwiększenie spójności społecznej. Podstawą jest więc dobrze wykształcone społeczeństwo, stale doskonalące swoje kompetencje i posiadające umiejętność wykorzystania wiedzy w praktycznym działaniu”.

W Polsce nauka kojarzy się głównie z dziećmi i młodzieżą. Dorośli nie podejmują jej chętnie. Należy zmienić tę sytuację.

Martyna Werra

Download PDF
Powrót Drukuj stronę