Jak podzielono budżet Sanepidu?

- Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Gdańsku z uwagi na brak waloryzacji środków przeznaczonych na wynagrodzenia w latach 2010-2013 oraz bardzo niskie płace pracowników nie wyraża zgody na przeniesienie środków finansowych z wydatków płacowych na wydatki rzeczowe – napisali do wojewody pomorskiego związkowcy z „S”. Okazuje się bowiem, że tuż po zatwierdzeniu budżetu – zabrakło pieniędzy na świadczenia pracownicze.

- Nie ma zgody na przenoszenie pieniędzy na zakupy rzeczowe, gdy nie ma ich na świadczenia pracownicze i trzeba zwalniać ludzi. Chcemy przede wszystkim dowiedzieć się jak zaplanowane zostały i podzielone wydatki budżetowe stacji, skoro już brakuje pieniędzy na płace. Od trzech lat nie było u nas podwyżek płac – mówi Jan Poźniak, przewodniczący MK NSZZ „S” w WSSE w Gdańsku.

Jutro w Urzędzie Wojewódzkim z wojewodą pomorskim Ryszardem Stachurskim spotkają się  Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” i przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „S” w WSSE Jan Poźniak. Będą rozmawiali o sposobie rozdysponowania budżetu stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie.

Sytuacja w stacjach sanitarno-epidemiologicznych jest o tyle skomplikowana, że „sanepidy” Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi zdrowia. Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Z kolei kwestie finansowe i organizacyjne reguluje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poprzez poszczególnych wojewodów.

Organizacja międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zrzesza około 170 pracowników wojewódzkiej i powiatowych stacji sanepidu z woj. pomorskiego (bez regionu słupskiego). Działalność organizacji opiera się na dziewięciu kołach funkcjonujących w powiatowych stacjach sanepidu w: Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Sopocie, Tczewie i Wejherowie oraz w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej działającej przy morskich przejściach granicznych w Gdańsku i Gdyni.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę