Jak ma przeżyć 60-latek bez pracy?

Starsi Polacy dramatycznie szturmują ZUS, ubiegając się o świadczenia przedemerytalne. Powodem jest niemożność znalezienia pracy po 55 r. ż. Co miesiąc zgłasza się do ZUS 3 tys. chętnych.

W styczniu 2012 r. świadczenie przedemerytalne pobierało 96,8 tys. Polaków. Natomiast w styczniu tego roku już 123 tys., a we wrześniu 145,5 tys.

O świadczenia przedemerytalne można się ubiegać tylko wtedy, gdy pracę traci się z winy pracodawcy – w wyniku bankructwa zakładu, upadłości, zwolnień grupowych.

W październiku 2013 r. upadło 85 firm zatrudniających 3,8 tys. pracowników. Od stycznia do października bankructwo ogłosiło 798 zakładów, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – 773.

Według Eurostatu w latach 2008-2012 liczba bezrobotnych w wieku 55-64 lat w Polsce podwoiła się – z 80 tys. do 165 tys. osób. Stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wzrosła z 5,3 proc. do 7,4 proc. Według szacunków urzędów pracy bezrobotni powyżej 55 lat stanowią już grupę ponad 280 tys. osób.

Świadczenie przedemerytalne to obecnie ok 1 tys. zł. To więcej niż zasiłek z pomocy społecznej.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę