Jak głosować by głosu nie zmarnować

W niedzielę, 13 października, wybory do Sejmu i do Senatu potrwają od godz. 7 do godz. 21.

Listy do Sejmu w co najmniej połowie okręgów zgłosiły komitety: KW Polskie Stronnictwo Ludowe (w tym Kukiz’15), KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Koalicja Obywatelska (PO .N IPL Zieloni), KW Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz KW Sojusz Lewicy Demokratycznej (w tym działacze Wiosny i Razem).

Oddajemy głos na jednego kandydata z listy wybranego komitetu, stawiając znak dwóch przecinających się linii (krzyżyk).

Wybierając kandydata do Sejmu głosujemy więc tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” (dwie przecinające się linie) w kratce z lewej strony obok nazwiska wyłącznie jednego z kandydatów z tej listy. Do Senatu obok wskazanego kandydującego w danym okręgu.

Możemy być tylko w jednym rejestrze wyborców.

O ile 13 października nie będzie nas w miejscu zameldowania, też możemy oddać swój głos. Trzeba jednak dopisać się do spisu wyborców. Jeśli chcemy głosować 13 października 2019 poza miejscem zameldowania musimy do 8 października br.
a/ złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców o ile chcemy zagłosować w gminie, w której mieszkamy, ale nie mamy tam zameldowania na pobyt stały;
b/ dopisać się do spisu wyborców jeśli chcemy zagłosować w miejscu czasowego pobytu, gdy wiemy, gdzie będziemy przebywać
c/ pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania z właściwego wg zameldowania urzędu gminy jeśli chcemy głosować i nie znamy adresu, pod którym będziemy w dniu wyborów; z zaświadczeniem możemy głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą, na polskim statku;

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej na dwa dni przed dniem wyborów, tj. do piątku 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Uwaga! W dniu wyborów nie ma możliwości sprawdzenia, czy dana osoba nie oddała już głosu. Zagłosować można jedynie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju i za granicą.

Obwody głosowania w szpitalach, domach pomocy itd. utworzone są dla pacjentów i  pensjonariuszy, nie dla osób ich odwiedzających.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę