Jak bardzo jesteśmy podzieleni? Polaryzacja polityczna w Polsce

Ukazał się bardzo interesujący raport Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Wynika z niego, iż zarówno zwolennicy PiS, jak i zwolennicy partii opozycyjnych mają negatywny stosunek do swoich oponentów politycznych – jeśli traktować negatywne uczucia wobec osób o przeciwnych preferencjach wyborczychjako wskaźnik polaryzacji politycznej, można uznać, że społeczeństwo polskie  jest podzielone.

Co ciekawe postawy zwolenników partii opozycyjnych wobec zwolenników PiS są bardziej negatywne niż  postawy zwolenników PiS wobec zwolenników opozycji – wyborcy partii opozycyjnych żywią bardziej negatywne uczucia, w większym stopniu dehumanizują  i mają mniejsze zaufanie do swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej.

Zwolennicy  partii opozycyjnych mają bardziej  negatywne postawy wobec zwolenników PiS niż wobec grup, które są najmniej lubiane w części społeczeństwa polskiego tj. Żydów, muzułmanów, uchodźców, osób homoseksualnych i osób transpłciowych), a zwolennicy PiS mają tak samo negatywne postawy wobec zwolenników partii opozycyjnych  i tradycyjnie nielubianych przez Polaków grup. Z kolei zwolennicy partii opozycyjnych uważają, że są bardziej nielubiani przez swoich oponentów politycznych niż zwolennicy partii rządzącej.

Centrum Badań nad Uprzedzeniami, którym kieruje dr hab. Michał Bilewicz, jest interdyscyplinarną jednostką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, skupiającą psychologów społecznych i socjologów zainteresowanych problematyką stereotypów, uprzedzeń, rasizmu, dyskryminacji i innymi zagadnieniami z obszaru stosunków międzygrupowych.

„Polaryzacja polityczna w Polsce.  Jak bardzo jesteśmy podzieleni?” opracowała Paulina Górska z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski.

Zobacz raport…>>

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę