IX Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”

16 maja br. w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego odbył się zjazd wyborczy słupskiej „Solidarności”. Przebiegał pod hasłem „Rok 2014 Rokiem Solidarności i Sprawiedliwości Społecznej”.

 

Region Słupski jest jednym z najmniejszych spośród 37 regionów w kraju, skupia 3098 członków i 229 emerytów. Działa na terenie Słupska, powiatów słupskiego, bytowskiego i człuchowskiego. Według danych pochodzących z wyborów związkowych na kadencję 2014-2018, w regionie jest 69 organizacji związkowych, w tym: 53 Organizacje Zakładowe, 11 Organizacji Międzyzakładowych, 3 Organizacje Ponadzakładowe, 2 Organizacje Oddziałowe. Otwarcie obrad nastąpiło po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego słupskiej „Solidarności” i odśpiewaniu hymnu narodowego. Następnie Stanisław Szukała, przewodniczący Zarządu Regionu, prowadzący tę część sesji, podziękował za przybycie wszystkim delegatom i przedstawił zaproszonych gości: kapelana słupskiej „Solidarności”, wiernego i oddanego jej ideałom, księdza prałata Jana Giriatowicza, dziekana Dekanatu Wschód księdza proboszcza Zbigniewa Krawczyka, księdza pułkownika Eugeniusza Łapisza. Gorąco przywitani przez delegatów zostali: zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz i – jak to podkreślił Stanisław Szukała – przyjaciel słupskiego Regionu, szef gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla. Gośćmi zjazdu byli także posłowie ziemi słupskiej: Jolanta Szczypińska i były przewodniczący Komisji Krajowej „S”, a obecnie poseł Janusz Śniadek. W trakcie obrad przybyli radni słupscy: mec. Anna Bogucka-Skowrońska i Tadeusz Bobrowski. Byli także obecni: Jerzy Barzowski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, i Waldemar Dubicki, członek Krajowej Komisji Wyborczej. W następnej części zjazdu ksiądz Jan Giriatowicz, który towarzyszy słupskiej „Solidarności” od momentu jej powstania, odmówił modlitwę w intencji delegatów i zaproszonych gości.

Po tej części oficjalnej Stanisław Szukała zaproponował wybór 3-osobowego prezydium zjazdu. Jego przewodniczącym został Stanisław Rokosz i od tego momentu prowadził on obrady, po czym przegłosowano wybór 4-osobowej Komisji Mandatowo-Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków, jak również Komisji Skrutacyjnej.

Po wyborach komisji wystąpili zaproszeni goście. Jako pierwszy zabrał głos zastępca przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz. Podziękował on Regionowi Słupskiemu za udział w licznych demonstracjach i pikietach na szczeblu krajowym i lokalnym, podkreślając ogromne zaangażowanie szczególnie w organizowanych przez „Solidarność” Ogólnopolskich Dniach Protestu. Pozostali goście, jak Janusz Śniadek i Jolanta Szczypińska, apelowali o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i oddanie głosu na kandydatów wywodzących się z „Solidarności”.

Z kolei przewodniczący Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na „dobijanie” przemysłu stoczniowego przez państwo i brak pomysłu na cały polski przemysł przez ekipę rządzącą.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Zarządu Regionu za mijającą kadencję, jak również udzielenie absolutorium dla ZR. Najważniejszą częścią zjazdu był wybór przewodniczącego Zarządu Regionu Słupskiego. Został nim ponownie Stanisław Szukała, który wzruszony po wyborze dziękował delegatom za wybór i zaufanie. – Obiecuję, że was nie zawiodę i z jeszcze większą determinacją będę bronił z waszą pomocą godności pracowników i służył ideałom „Solidarności”. Poprzez system szkoleń będę podnosił jakość naszej wiedzy na tematy związkowe. To wielki zaszczyt dla mnie, że mi ufacie i mogę was reprezentować również w gremiach krajowych „Solidarności” – powiedział Stanisław Szukała.

Wybrano także członków Zarządu Regionu i członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oprócz przewodniczącego Szukały wybrano Mariana Rudnika.

Bardzo ciekawa okazała się dyskusja programowa, gdzie wystąpiło kilku związkowców, poruszając konkretne tematy leżące im na sercu. Zbigniew Okołotowicz, szef „S” słupskich energetyków, zauważył, że w mijającej kadencji uzwiązkowienie w Regionie zmalało i mobilizował podczas swojego wystąpienia do oddolnej pracy ze wszystkimi pracownikami w swoich zakładach. Z kolei Wiktor Usyk, przewodniczący „S” w MZK, zwrócił uwagę na problem z umowami śmieciowymi. Mirosław Okuniewski, szef „S” w słupskiej Scanii, mówił, co należy robić, aby Związek dalej się rozwijał. Bardzo emocjonalne wystąpienie miała Jadwiga Stec, wieloletnia zasłużona działaczka „Solidarności” słupskiej służby zdrowia.

Walne Zebranie na koniec swoich obrad przyjęło stanowisko apelujące do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (w związku ze zbliżającymi się obchodami rocznicowymi Sierpnia) o niezapraszanie na nie osób związanych z obecną koalicją rządową PO-PSL, a także popierające wniosek Komisji Krajowej o wniesieniu skargi do MOP po odrzuceniu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego skargi złożonej przez Związek dotyczącej ustawy o emeryturach i jej zgodności z konstytucją

Podczas posiedzenia delegatom towarzyszyły słowa świętego Jana Pawła II, które przypomniał Stanisław Szukała, a zostały one wypowiedziane na spotkaniu Papieża z członkami NSZZ „Solidarność” w listopadzie 2003 roku: Władza przechodzi z rąk do rąk, robotnicy i wszyscy inni pracownicy, bez względu na to, kto sprawuje władzę w kraju, oczekują pomocy w obronie ich słusznych praw. Tu nie może zabraknąć „Solidarności”.

Przedstawiamy nowe władze ZR NSZZ „Solidarność” w Słupsku

Przewodniczący:

 • Stanisław Szukała

Członkowie Zarządu Regionu:

 • Marek Adamski
 • Ryszard Biel
 • Jacek Buksakowski
 • Aldona Kalwińska-Socha
 • Mariusz Koba
 • Elżbieta Lewandowska
 • Andrzej Mazuruk
 • Jacek Paprocki
 • Tadeusz Pietkun
 • Stanisław Rokosz
 • Marian Rudnik
 • Jadwiga Stec
 • Janusz Szczepaniak
 • Wiktor Usyk
Download PDF
Powrót Drukuj stronę