IPN o decyzji prezydenta Gdańska

W związku z niezaproszeniem żołnierzy Wojska Polskiego w charakterze współorganizatora 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej przez prezydenta Pawła Adamowicza, prof. Mirosław Golon, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku wydał specjalne oświadczenie.

To żołnierze Wojska Polskiego bronili we wrześniu 1939 roku Westerplatte. Na tym uświęconym krwią bohaterskich obrońców skrawku Gdańska zawsze najważniejsi będą polscy żołnierze.

W tym kontekście całkowicie niezrozumiała i niepojęta jest decyzja władz miasta Gdańska o niezaproszeniu Wojska Polskiego w charakterze współorganizatora na uroczystość 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte w dniu 1 września 2018 r.

Przecież to właśnie żołnierzom, obrońcom Ojczyzny, byłym, obecnym i przyszłym dedykowane są te uroczystości. Tak jest już kilkadziesiąt lat, gdy jeszcze w odległych czasach PRL z trudem kształtowała się tradycja rocznicowych obchodów na Westerplatte.

Podkreślić należy dobitnie i stanowczo: dla współczesnej armii Rzeczypospolitej to jedna z najświętszych tradycji, na których budujemy wysokie morale żołnierzy, na których budujemy tak cenne i potrzebne wzorce odwagi, dzielności żołnierskiej i gotowości poświęcenia życia dla Ojczyzny.

Ten dzień na Westerplatte, ta corocznie świętowana rocznica, nie może się odbyć bez udziału i obecności Wojska Polskiego. Tu chodzi o wartości ważne dla wszystkich Polaków.

Mam ogromną nadzieję, że Pan prezydent miasta Gdańska w pełni to rozumie.

Prof. Mirosław Golon, dyrektor IPN Oddział w Gdańsku

Download PDF
Powrót Drukuj stronę