Inspektor sprawdzi umowę

Nawet 30 tysięcy zł kary zapłaci pracodawca, jeśli nie poinformuje okręgowego inspektora pracy o zawarciu długoterminowej umowy na czas określony. Nowe przepisy obowiązywać będą od 22 lutego 2016 r.

Ustawa z 25 czerwca 2015 r. mówi, że pracodawca który nie zawiadomi właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu długoterminowej umowy o pracę na czas określony, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie pięciu dni roboczych od jej przyjęcia, popełnia wykroczenie.

Wykroczeniem jest zatem zaniechanie wykonania obowiązku, na który składają się łącznie:

  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy inspektora pracy
  2. Określenie w treści zawiadomienia przyczyn wymagających przekroczenia limitu: czasu zatrudnienia na czas określony (33 miesiące) lub liczby zawieranych umów na czas określony (trzy)
  3. Zachowanie odpowiedniej formy zawiadomienia (pisemnej lub elektronicznej)
  4. Zachowanie odpowiedniego terminu (pięć dni roboczych od zawarcia umowy).

Jeśli choćby jeden z elementów nie zostanie zachowany, będzie to traktowane tak, jakby pracodawca nie zawiadomił inspektora pracy o zatrudnieniu. A w takim przypadku grozić będzie kara do 30 tysięcy zł.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę