Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie

Od poniedziałku 21 grudnia br. obowiązuje nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W jego skład weszły 23 firmy. Największy udział w indeksie będą miały spółki KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2015 roku RESPECT Index zyskał 31 proc. podczas gdy WIG wzrósł o 11 proc.    

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W jego skład weszły 23 firmy.

Wyniki tegorocznej edycji RESPECT Indeksu potwierdzają, że spółki giełdowe przywiązują jednak wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które są lepsze niż rok temu.

- Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej): Apator S.A., Bank BPH S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska,  Bank Zachodni WBK S.A., Budimex S.A., Elektrobudowa S.A., Energa SA, GPW S.A., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., ING Bank Śląski S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., Orange Polska S.A., Pelion S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Tauron Polska Energia S.A., Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich.

Do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy. 87 proc. spółek bada nastroje i poziom zaangażowania swoich pracowników. Niespełna co druga bo 43 proc. spółek wprowadza kryteria środowiskowe, etyczne lub społeczne w procesie wyboru dostawcy (to mniej niz. w 2014: 50 proc.). 70 proc. spółek umieszcza w podpisywanych umowach obligatoryjne, standardowe klauzule etyczne, społeczne lub środowiskowe (w 2014: 67 proc.). 61 proc. spółek opracowało i wdrożyło kompleksowe strategie odpowiedzialnego biznesu. Nieznacznie spadła natomiast liczba podmiotów z 9 do 7, które monitorują realizację ww. strategii. 73 proc. spółek powołało rzecznika lub komisję ds. etyki.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW.

Od stycznia 2017 r. wszystkie spółki giełdowe, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będą zobowiązane do raportowania tych danych dane pozafinansowe z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę