Imieniny Patrona

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” w sanktuarium na Żoliborzu w parafii św. Stanisława Kostki oddali hołd patronowi Związku błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce w dniu jego imienin.

Zdjęcia: Krzysztof Żmuda

- Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło – to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z Prawdy i Miłości. Im więcej w człowieku jest Prawdy i Miłości, tym więcej i sprawiedliwości. (…)   Trudno więc mówić o sprawiedliwości tam, gdzie nie ma miejsca dla Boga i jego przykazań, gdzie słowo Bóg urzędowo jest eliminowane z życia narodu. Należy więc zdać sobie sprawę z niesprawiedliwości i krzywdy, jaką czyni się naszemu narodowi, w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również i przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice, wartości, które zdawały wielokrotnie egzamin w tysiącletnich dziejach naszej historii – mówił błogosławiony kapłan w swoim ostatnim słowie, swoistym duchowym testamencie, w Bydgoszczy 19 października 1984 r.

Główne uroczystości odpustowe związane z przypadającymi w  23 kwietnia imieninami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ ,,S” , odbyły się w żoliborskim Sanktuarium w niedzielę 24 kwietnia br. o godz. 18. Koncelebrowanej mszy św. w intencji rychłej kanonizacji ks. Jerzego przewodniczył ks. dr hab. bp Rafał Markowski, biskup pomocniczy warszawski. W uroczystości wziął udział brat bł. ks Jerzego – Stanisław Popiełuszko z rodziną.

Wśród pocztów sztandarowych m.in. „Solidarności” z Huty Warszawa (kapelanem tego zakładu pracy był bł. ks. Jerzy) i Stoczni Remontowa Shipbuilding (w poczcie sztandarowym stanęli Marek Panasiuk, Kazimierz Wojciechowicz i Alfred Nietupski), uczestniczył też historyczny sztandar Związku z 1980 roku, ufundowany przez śp. ks. prałata Henryka Jankowskiego jeszcze jako Sztandar MKS-u, a poczet sztandarowy tworzyli Leszek Troć, Marian Mielcarek i Kazimierz Banasik. Przypomnijmy, że regionalnym koordynatorem służb przy grobie Patrona w Regionie Gdańskim jest Krzysztof Żmuda, lider Związku w Stoczni Remontowa Shipbuilding.

Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki położone jest przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. W dniu imienin Patrona 23 kwietnia 2016 odbył się też uroczysty koncert z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w wykonaniu Chóru Kameralnego Filharmonii Narodowej i znakomitych solistów – śpiewaków oraz instrumentalistów pod dyrekcją Kazimierza Bukata.
Starannie ułożony program tego koncertu przedstawia wybitne dzieła polskiej muzyki dawnej obok arcydzieł religijnej muzyki barokowej.

Droga do męczeństwa kapelana „Solidarności” rozpoczęła się w piątek, 19 października 1984 r. Ks. Jerzy zaproszony był do Bydgoszczy, do parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, na spotkanie modlitewne w Duszpasterstwie Ludzi Pracy. Odprawił tam mszę św., ostatnią – jak się potem okazało – w swoim życiu.

Ks. Jerzy postanowił wracać wieczorem do Warszawy, gdyż w sobotę rano miał odprawić mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki. Na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, samochód ks. Popiełuszki został zatrzymany przez umundurowanych milicjantów ruchu drogowego. W rzeczywistości byli to funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa z Departamentu IV MSW Departament IV, który zajmował się w PRL walką z tzw. wrogą „antypaństwową” działalnością Kościoła. Oprawcy z SB Grzegorz Piotrowski i Waldemar Chmielewski chwycili ks. Jerzego za rękawy sutanny i wyciągnęli z samochodu. Ogłuszyli go silnym uderzeniem w głowę, zakneblowali usta i wrzucili do bagażnika.

Dalszy bieg wydarzeń, które nastąpiły tej nocy, znany jest jedynie z zeznań zabójców i wyników sekcji zwłok ks. Jerzego.

- Modlę się za księdza Popiełuszkę, a jeszcze bardziej modlę się, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża Zmartwychwstanie – słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w 1984 roku, mówiąc o męczeństwie ks. Jerzego Popiełuszki.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę