A ile żywności Ty marnujesz? Niechlubne miejsce Polski

Przeciętny Polak marnuje ok. 235 kg żywności na rok, czyli codziennie wyrzuca ponad 600 gram jedzenia! Daje to nam niechlubne 5 miejsce w statystykach Unijnych. Średnio każdy Europejczyk marnuje ok. 179 kg żywności.

marnowanie_jedzenia

Z raportu przygotowywanego na zlecenie Federacji Banków Żywności „Nie marnuj jedzenia 2017” wynika, iż aż co trzeci z nas przyznaje się do marnowania żywności. Wyrzucamy głównie produkty świeże: pieczywo (51 proc.), wędliny (49 proc.) czy owoce (32 proc.). Jedną z głównych przyczyn marnowania żywności jest to, że kupujemy więcej, niż potrzebujemy.

Marnowanie żywności stanowi poważny i kosztowny problem w całej Unii Europejskiej, bo przecież ktoś tą żywność wytworzył i jej nie sprzedał, zużył energię, wodę, wyemitował gazy cieplarniane i wreszcie ktoś musi te pozostałości przetransportować i zutylizować. Koszty związane z marnowaniem żywności w Unii Europejskiej oszacowano na około 143 mld euro w 2012 roku. Unia Europejska dostrzegła ten problem już w 2012 roku poświęcając marnowaniu żywności rezolucję Parlamentu Europejskiego „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE”. W rezolucji tej Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej o przyjęcie konkretnych środków zmierzających do zmniejszenia marnotrawstwa żywności o 50 proc. do 2025 roku.

Pierwszą inicjatywę legislacyjną dotyczącą problemu marnowania żywności przedstawił właśnie Senator Antoni Szymański. W projekcie proponuje się wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy przez sklepy wielkopowierzchniowe z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną i wspieraniem rodzin na odbiór żywności, która została wycofana ze sprzedaży ze względu na wady wyglądu, czy opakowania bądź zbliżający się termin przydatności do spożycia. Co więcej przewiduje się również wprowadzenie specjalnej opłaty za marnowanie żywności, która będzie przeznaczona na koszty transportu i dystrybucji żywności. Ważne jest proponowane w projekcie zastrzeżenie, że jedynie 20 proc. kwot wpłaconych przez sieci handlowe dla organizacji charytatywnych będzie mogło być zużyte na koszty administracyjne, co z pewnością ograniczy skalę nadużyć i zapobiegnie powstawaniu fałszywych organizacji nie zainteresowanych prawdziwą pomocą potrzebującym. Duże jednostki handlowe zostaną również zobligowane do przeprowadzenia raz do roku kampanii informacyjnej na temat kosztów i problemów związanych z marnowaniem żywności.

Jedna z sieci handlowych podała ostatnio dane na temat marnowania żywności. Ogłoszono, iż w roku finansowym wyrzuciła blisko 5 tysięcy ton żywności. Co daje nam 450 tysięcy opłaty rocznej według danych wyliczonych na podstawie projektu. Opłata ta w przypadku nie zawarcia umowy z organizacją charytatywną będzie przekazywana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który otrzyma nowe obowiązki dotyczące edukacji konsumentów. Projekt przewiduje również kary za nie wywiązanie się z obowiązku zawarcia umowy z organizacją pozarządową.

Co istotne i jest bardzo dobrą praktyką projekt przewiduje przegląd funkcjonowania ustawy po 18 miesiącach. Pozwoli to na ewentualną poprawę całego systemu współpracy w zakresie zapobiegania marnowaniu żywności.

Jednak podstawową rzeczą, której my jako konsumenci musimy się nauczyć, to robienie przemyślanych zakupów i kupowanie rzeczy faktycznie niezbędnych. Banki żywności wyliczają, iż wyrzucana, marnowana żywność kosztuje nas nawet 200 zł miesięcznie!!!! Warto pomyśleć, warto przeliczyć!

SSz

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę