Ile zarabiamy? O średniej płacy większość z nas może pomarzyć

Według danych GUS w marcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7 proc. niż w marcu ub.r. i wyniosło 6 mln 205 tys. osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,7 proc. rok do roku i wyniosło 4 886,56 zł.

Jeśli jednak ktoś zarabia mniej, to nie znaczy, że jest w mniej zaradnej części społeczeństwa. Mowa jest o średnim wynagrodzeniu. Większość Polaków o takiej kwocie może jednak tylko pomarzyć.

Dane GUS dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i nie obejmują sfery budżetowej i małych firm. Wielkie przedsiębiorstwa na polskim rynku są w zdecydowanej mniejszości. Większość stanowią zaś małe firmy. Najmniejsze przedsiębiorstwa są analizowane przez GUS jedynie przy wyznaczaniu kwartalnego wskaźnika średniej płacy w całej gospodarce narodowej.

Odzwierciedleniem sytuacji zarobkowej jest mediana i dominanta. Te wartości są przez GUS podawane w publikowanym co dwa lata raporcie.

Opracowanie GUS „Struktura wynagrodzeń według zawodów”, z końca stycznia 2018 roku, opisuje sytuację pracowników dużych firm w ujęciu stanu z października 2016 r. Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw było to 4346,76 zł (3094 zł netto). Aż 66 proc. zatrudnionych osób zarabiało wg. danych, poniżej tej kwoty.

W tymże raporcie GUS podaje wartość dominanty, najczęstsze miesięczne wynagrodzenie  brutto pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, które wynosiło w październiku 2016 r. 2 074,03 zł, czyli 1511 zł na rękę.   

Mediana wynagrodzeń, czyli wartość środkowa, wyniosła w tym czasie 3 510,67 zł brutto, czyli 2 512 zł netto. (czyli o 836 zł mniej niż wynosiła przeciętna płaca.). Połowa pracowników zarabiała poniżej tej kwoty.

Przeciętne wynagrodzenie to uśredniona wartość zarobków, jednak wcale nie jest tak, że zarabia tak znaczna grupa pracowników.

Statystyka potrafi być myląca. Comiesięczny wskaźnik średniej płacy wyliczany jest na podstawie niepełnych danych. Normą statystyczną jest, że zdecydowana większość zarabia mniej niż wynosi średnia. Jest bowiem grupa osób, która zarabia ponadprzeciętnie dużo, zawyżając średnią.  

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę