Idziemy naprzód – WZD „S” w Remontowa Shipbuilding

Życzenia dalszych sukcesów na niwie związkowej i zawodowej złożył delegatom WZD Remontowa Shipbuilding SA, które odbyło się 12 marca, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla.

Zdjęcia: Krzysztof Żmuda

Sprawozdanie za pierwszy rok kadencji 2014 – 2018 przedstawił Krzysztof Żmuda, przewodniczący KM NSZZ „S” Remontowa Shipbuilding SA. Delegaci przyjęli je i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium.

– Dziękuję wam za naszą dobrą współpracę i wzajemną pomoc oraz za to, że braliście udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” – powiedział Krzysztof Żmuda.

Gośćmi zebrania byli Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” oraz Mirosław Piórek, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego i KM NSZZ „S” Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego.

– Miło jest gościć w zakładzie, który rozwija się, modernizuje, odnosi sukcesy i przyjmuje do pracy nowych pracowników – podkreślił Krzysztof Dośla. – Dziękuję wam za dobrą współpracę oraz za wsparcie, które niejednokrotnie udzieliliście Regionowi Gdańskiemu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę