Ideały „Solidarności” są ciągle aktualne i inspirujące

Kilka tysięcy ludzi wzięło udział w kulminacyjnych punktach programu 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku – uroczystej mszy św. w bazylice św. Brygidy, koncelebrowanej przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia, a następnie przemarszu ulicami Gdańska pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli związkowcy z całego kraju. Podczas mszy poczty sztandarowe „S” wypełniły nie tylko nawę główną, ale także nawy boczne.

Zdjęcia: Paweł Glanert, Wojciech Milewski

– To wy stanowicie ostatnie ogniwo zmagań pokoleń o wolność, niepodległość i solidarność – zwrócił się do związkowców w homilii metropolita gdański, który przypomniał słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II 11 czerwca 1987 r. w Gdyni: „Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem: solidarność również wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela – i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa”.

„Mamy prawo patrzeć polskim spojrzeniem”

W kazaniu arcybiskupa Głódzia nie brakowało odniesień do historii, ale również do aktualnej sytuacji w Polsce i Europie. – Polska ma być świadomą swej godności, swej dziejowej drogi. Nie wyczekującą pokornie w przedpokojach wielkich mocarstw. Nie kłaniającą się okolicznościom. Niepodległa! Idąca swoimi drogami w imię Pana! Mamy przyrodzone prawo, aby patrzeć na wiele spraw naszym polskim spojrzeniem i rozwiązywać je według naszego rozeznania. Nas nie trzeba stawiać na baczność, musztrować, upominać i napominać, abyśmy kornie stanęli w szeregu wsłuchani w dyrektywy brukselskich urzędników. Polacy mają być traktowani poważnie, jak równi z równymi i wolni z wolnymi – podkreślił abp Głódź, przypominając m.in. wkład polskich żołnierzy w wyzwolenie wielu europejskich państw w czasie II wojny światowej.

– To dobrze, że coraz więcej jest tego patrzenia na ziemię ojczystą, na której wspierając się patrzymy ku niebu – podkreślił metropolita gdański, który zdecydowanie poparł także działania „S” na rzecz ograniczenia handlu w niedzielę. – Pozwólmy tysięcy naszych rodaków zmuszonych w ten dzień do pracy, ten dzień święty święcić. Niech ten powrót do świętowania niedzieli, do ustawowego zakazu handlu o co zabiegacie, będzie darem także na trzechsetlecie królowania Maryi w naszym polskim domu, darem serc i darem sprawiedliwości – te słowa abp. Głódzia zostały przyjęte gromkimi oklaskami. Metropolita gdański wsparł także planowaną zmianę Konstytucji RP, m.in. w zakresie jednoznacznie wskazującej na chrześcijańskie fundamenty państwa polskiego preambuły.

„Ideały »Solidarności« są ciągle aktualne”

Wcześniej list od prezydenta Andrzeja Dudy, który tego dnia uczestniczył w obchodach rocznicy Zbrodni Lubińskiej na Dolnym Śląsku, odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha. „Ideały »Solidarności« są ciągle aktualne i ciągle inspirujące. Solidarnościowe przesłanie powinniśmy traktować jako etos założycielski, fundament wolnej Polski. Niepodległa, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie się urzeczywistnieniem marzeń Polaków, gdy w powszechnym odczuciu wesprze się na takich podwalinach jak dobro wspólne, podmiotowość obywateli, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, dialog społeczny czy zrównoważony rozwój. Tego właśnie domagała się »Solidarność«. To jest sednem państwa działalności związkowej. I to powinno znaleźć spełnienie” – napisał do organizatorów i uczestników gdańskich uroczystości prezydent.

W mszy św. uczestniczyli m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztofa Dośla, byli przewodniczący Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, parlamentarzyści i samorządowcy. Po zakończeniu eucharystii oficjalne delegacje i związkowcy złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskiego.

Wiązanki kwiaty dziesiątki delegacji złożyły również przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W imieniu gdańskiej „S” hołd strajkującym w sierpniu 1980 r. oddali przewodniczący i skarbnik ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla i Stefan Gawroński.

W mocnych słowach wypowiedział się przewodniczący Związku. Piotr Duda przebywał tego dnia w Lubinie, a do uczestników gdańskich uroczystości skierował list, który przed bramą nr 2 odczytał zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „S” Bogdan Kubiak. „To nie my odeszliśmy od ludzi, to uważających się za ludzi »Solidarności« odeszło od nas. Wielu próbuje wykazać dzisiaj, że była jakaś pierwsza i druga »Solidarność». A ja pytam, kiedy skończyła się pierwsza, a zaczęła druga? I odpowiadam – nigdy się nie skończyła! NSZZ »Solidarność« powstał w sierpniu 1980 roku i nieprzerwanie trwa do dzisiaj. Jeden i ten sam. Dumnie trzyma swoje sztandary, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa” – napisał m.in. Piotr Duda.

Partnerami tegorocznych obchodów rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych były Grupa Lotos i Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA.

ACH

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę