Hołd Janowi Pawłowi II

Członkowie Stowarzyszenia Godność oraz NSZZ „Solidarność” spotkali się przy pomniku papieża Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana w samo południe w środę 2 kwietnia br. by oddać hołd Ojcu Świętemu w 9 rocznicę jego śmierci, złożyć kwiaty, zapalić znicze i modlitwą podziękować Bogu, że w trudnych czasach dał nam takiego przewodnika. Związek reprezentowali Bogdan Olszewski, członek prezydium ZRG „S” i Jan Szewczyk, ze związkowego Działu Organizacji i Rozwoju. Modlitwę prowadził proboszcz Bernard Zieliński z Gdańska Brzeźna. Były też słowa podziękowania papieżowi Franciszkowi za kanonizację Błogosławionego Jana Pawła II.

fot. Paweł Glanert

 

Pomnik Papieża Jana Pawła II i prezydenta USA Ronalda Reagana powstał w Gdańsku w pasie nadmorskim w 2012 roku z inicjatywy i ze środków zebranych przez Stowarzyszenie „Godność”. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 14 lipca 2012 roku. Stowarzyszenie  wraz ze sponsorami sfinansowało odlewy figur z brązu, cokół, fundament oraz tablice informacyjne znajdujące się wokół pomnika. Projekt pomnika oparty jest na zdjęciu papieża i prezydenta USA spacerujących 10 września 1987 r. w parku w Miami na Florydzie. Zdjęcie wykonał Scott Stewart z Associated Press.

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę