Historia: Krajowa Komisja Wykonawcza

25 października 1987 r. powołana została Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „S”, organ kierowniczy Związku, scalając Tymczasową Komisję Koordynacyjną „S”, powstałą w 1982 r. i działającą od 1986 r. Tymczasową Radę „S”, dwa ośrodki koordynujące podziemną „S”.

W jej skład weszli przedstawiciele niemal wszystkich związkowych nurtów: jako przewodniczący Lech Wałęsa oraz Zbigniew Bujak, Jerzy Dłużniewski, Władysław Frasyniuk, Stefan Jurczak, Bogdan Lis, Andrzej Milczanowski, Janusz Pałubicki, Stanisław Węglarz, Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński, Grażyna Staniszewska, Bogdan Borusewicz i Zbigniew Romaszewski. We wrześniu 1988 r. do KKW zostali przyjęci przedstawiciele komitetów strajkowych z Gdańska, Jastrzębia Zdroju, Nowej Huty i Stalowej Woli.

W listopadzie 1987 r. KKW podtrzymała propozycję I KZD zawarcia „paktu antykryzysowego”, ale pod warunkami wycofania represyjnego ustawodawstwa, respektowania wolności stowarzyszania się i przywrócenia pluralizmu związkowego oraz zaapelowała do załóg o kontynuowanie zakładania jawnych komitetów założycielskich „S” i włączanie się do prac samorządów zakładowych. 10 września 1988 r. KKW podjęła decyzję o negocjacjach z władzami PRL. Zakończyła działalność na II KZD w hali „Olivia” w kwietniu 1990 r., na którym wybrano nową Komisję Krajową NSZZ „S”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę