Historia. Grób Nieznanego Żołnierza

Ideą Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie jest uczczenie pamięci  poległych w walce o niepodległość Polski. Jest częścią zburzonego Pałacu Saskiego.

GNZ1024

Pomnik został odsłonięty 2 listopada 1925 r., jako prawdziwy grób nieznanego młodego obrońcy Lwowa, złożonego pod kolumnadą Pałacu Saskiego. Bezimiennego żołnierza sprowadzono z Cmentarza Obrońców Lwowa. Trumna spoczęła w krypcie pod płytą, na której wyryto napis: „Tu leży Żołnierz Polski poległy za Ojczyznę”.

Idea oddania hołdu poległym w walkach nieznanym żołnierzom narodził się bezpośrednio po I wojnie światowej we Francji. Pierwszy Grób Nieznanego Żołnierza powstał w Paryżu w 1920 r.

W czasie okupacji niemieckiej Grób Nieznanego Żołnierza był miejscem szczególnie ważnym i czczonym przez Polaków. Przechodzący przed grobem zwyczajowo oddawali mu cześć poprzez gest uchylenia czapki. Pomnik przetrwał.

Dla podtrzymania ducha narodowego składano na płycie grobu kwiaty. 28 grudnia 1944 roku Niemcy wysadzili Pałac Saski w powietrze. Gmach został zniszczony, ale nad Grobem Nieznanego Żołnierza pozostały dwie kolumny. W 1946 r. pomnik odbudowano i ponownie odsłonięto. Obecny jego kształt to fragment przedwojennej kolumnady Pałacu Saskiego.

Na filarach grobu znajdują się tablice z datami pól bitewnych od bitwy pod Cedynią w 972 r. po 8 maja 1945 r . W 1989 r. w Grobie Nieznanego Żołnierza została złożona ziemia z mogił katyńskich. 15 sierpnia 2016 r. w dniu Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda odsłonił pierwszą tablicę poświęconą żołnierzom wyklętym.

Przy grobie zawsze płonie znicz, a służbę pełni warta honorowa Wojska Polskiego.

Zdjęcie: Wikimedia Commons
Download PDF
Powrót Drukuj stronę