Historia: 8-9 marca 1981. Powołanie rolniczej Solidarności

„W dniach 8–9 marca ma się odbyć w Poznaniu zjazd wszystkich grup »Solidarności Wiejskiej«. W związku z tym rysują się następujące zadania dla resortu: dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości uczestników poprzez dalsze prowadzenie rozmów ostrzegawczych, oddziaływać poprzez tajnych współpracowników, szczególnie spośród kleru, i opracować indywidualne kombinacje, w wyniku których w sposób naturalny przeszkody uniemożliwią wjazd do Poznania poszczególnym kandydatom, prowokować, pogłębiać – to jest istotne – różnice poglądów między poszczególnymi grupami, w celu niedopuszczenia do powstania jakiejś zjednoczonej organizacji. Wysłać maksymalną liczbę tajnych współpracowników, którzy doprowadzą do wywołania chaosu i nieutworzenia ruchu chłopskiego” – tak m.in. Służba Bezpieczeństwa planowała przeszkodzić w powstaniu rolniczej „S” (notatka MSW
z 5 marca 1981 r.).

Mimo wysiłków SB 8 i 9 marca 1981 r. w Poznaniu odbył się zjazd przedstawicieli niezależnych organizacji rolników indywidualnych z całego kraju. Powstał ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Liderami zostali m.in. Jan Kułaj, Roman Bartoszcze, Józef Ślisz i Gabriel Janowski. NSZZ „Solidarność” RI został zarejestrowany 12 maja 1981 r. jako pierwszy w historii Polski związek zawodowy rolników.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę