Historia. 4 czerwca 1992. Noc teczek

Próba zerwania z PRL zakończyła się odwołaniem późną nocą 4 czerwca 1992 r. rządu Jana Olszewskiego. Te wydarzenia przeszły do historii jako „nocna zmiana”.

Wyrok na rząd Olszewskiego zapadł, gdy premier nie zgodził się na polsko-rosyjskie spółki w bazach wojskowych. Pretekstem była „noc teczek”. 28 maja 1992 roku poseł Janusz Korwin-Mikke zgłosił w Sejmie projekt uchwały lustracyjnej. Posłowie Unii Demokratycznej bezskutecznie usiłowali nie dopuścić do podjęcia uchwały przez zerwanie kworum. Nazajutrz Jan M. Rokita w imieniu Unii Demokratycznej, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Polskiego Programu Gospodarczego złożył wniosek o wotum nieufności dla gabinetu Olszewskiego.

Z filmu „Nocna Zmiana”

 

1 czerwca na spotkaniu Tadeusza Mazowieckiego z Waldemarem Pawlakiem ludowiec zobowiązał się, że PSL będzie głosował za wotum nieufności. W zamian Unia będzie głosowała za powierzeniem Pawlakowi misji tworzenia rządu. 4 czerwca 1992 roku Antoni Macierewicz, minister spraw wewnętrznych, realizując uchwałę, przedstawił w Sejmie listę czołowych osób zarejestrowanych w MSW jako współpracownicy UB i SB. Na liście znalazł się m. in. ówczesny Prezydent RP i Marszałek Sejmu (oczyszczony z zarzutu współpracy), parlamentarzyści z niemal wszystkich ugrupowań, szef doradców premiera, dwóch ministrów oraz 6 wiceministrów. W nocy z 4 na 5 czerwca Sejm podjął uchwałę o odwołaniu rządu Olszewskiego. Zdecydowała postawa posłów KPN, której lider również znalazł się na liście współpracowników służb PRL. Do dnia dzisiejszego (w przeciwieństwie np. do Czech i RFN) nie można oczyścić struktur państwa z kolaborantów.

rs

Download PDF
Powrót Drukuj stronę